01.04.2016

Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2016.

SIGIC

Ministrstvo za kulturo

Ministrstvo za kulturo bo v letu 2016 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2016 še vedno potekajo, pod pogojem da v letu 2015 niso bili sofinancirani iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi.

Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Povezava do besedila poziva in obrazcev za prijavo