17.01.2023

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Delovne štipendije so namenjene izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, ki so rojeni leta 1986 ali pozneje.

Press Info

Ministrstvo za kulturo

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JR-DŠ-2023)

Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi

Delovne štipendije so namenjene izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, ki so rojeni leta 1986 ali pozneje.

Vrednost delovne štipendije je določena predvidoma v višini 5.000 evrov bruto, okvirno bo podeljenih predvidoma 31 delovnih štipendij v skupnem znesku predvidoma 159.000 evrov.

Razpis se zaključi 13. 2. 2023.