25.03.2016

Javni razpis za financiranje štipendij MK za podiplomski študij

Rok prijave: 25. april 2016.

SIGIC

Ministrstvo za kulturo

Predmet razpisa so:

1. štipendije za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) in izpopolnjevanje v tujini (Š-1) in v Republiki Sloveniji (Š-2) na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področje kulturnega menedžmenta; 
2. štipendije za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati (Š-3).

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki: - se izobražuje na področju umetnosti, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta navedene v 3. točki razpisa in se prijavljaj za štipendijo: 1. Š-1 za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) ali izpopolnjevanje v tujini ali 2. Š-2 podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) ter 3. Š-3 za podiplomski študij za nekatere poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati; - ima status študenta za polni študijski čas, študenta z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo) in v šolskem letu 2016/2017 nima statusa absolventa oz enakovrednega statusa; - ima stalno bivališče v RS - ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Povezava do razpisnega besedila in prijavnih obrazcev