12.03.2016

Javni razpis za financiranje štipendij MK za dodiplomske študije v tujini

Rok prijave: 25. april 2016

SIGIC

Ministrstvo za kulturo

Predmet razpisa so štipendije za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo:

1.    na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine;
2.    za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki: - ima status rednega študenta za polni študijski čas, z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo); - od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, s statusom upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali primerljivega statusa v tujini; - ima stalno bivališče v RS - ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

Povezava do besedila razpisa in obrazcev za prijavo