14.01.2019

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti

Rok prijave: 11. februar 2019.

SIGIC

JSKD

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (VPR-2019/2020), bo odprt od 11. 1. 2019 do 11. 2. 2019.

Okvirna vrednost razpisa VPR-2019/2020 znaša 50.000,00 €.

Upravičene osebe po tem razpisu so:

- kulturna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

 

Besedila vseh razpisov vključno s pogoji in kriteriji so objavljena na spletni strani www.jskd.si.

Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.  Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si.

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

 

Dodatne informacije:
Matej Maček, strokovni delavec JSKD za pripravo kulturnih projektov
01/24-10-518 in 051/240-552
matej.macek@jskd.si
Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 11.00