05.03.2019

»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«

Ministrstvo za kulturo RS je objavilo Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«. Rok za oddajo vlog je podaljšan do 6. maja 2019.

Press info

Ministrstvo za kulturo RS - logo

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«.  Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih:

A1: Seme: Preveritev koncepta– za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo, v višini do 15.000 EUR na projekt. 

A2: Zagon: Kreativni Start Up– za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge, v višinido 40.000 EUR na projekt.

A3: Kreativni povezovalnik– za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji, v višinido 30.000 EUR na projekt.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je podaljšan do 6. maja 2019. 

Uvodna konferenca za potencialne prijavitelje in predstavnike medijev, na kateri bo podrobneje predstavljen razpis, bo v sredo, 13. 3. 2019, ob 10. uri, v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, Ljubljana). 

Za dodatna vprašanja glede razpisa se obrnite na Ministrstvo za kulturo, za vprašanja glede izobraževanj in svetovanj pa na Center za kreativnost.