24.10.2017

Javni razpis za izbor večletnih kulturnih projektov na področjih umetnosti v letih 2018-2021

Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti. Rok za prijave: 20. november 2017

SIGIC

Ministrstvo za kulturo

Predmet večletnega projektnega razpisa je sofinanciranje štiriletnih kulturnih projektov na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2021, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.  

Na področju glasbenih umetnosti bodo v okviru razpisa podprte naslednje vsebine: 

Mednarodni festivali in mednarodni predstavitveni festivali

Projektni sklop je namenjen sofinanciranju izvedbe uveljavljenega mednarodnega festivala ali mednarodnega predstavitvenega festivala, kar vključuje pripravo, organizacijo in realizacijo uveljavljenega mednarodnega festivala ali mednarodnega predstavitvenega festivala.

Organizacija festivalov in koncertnih ciklov

Projektni sklop je namenjen sofinanciranju organizacije glasbenih festivalov in koncertnih ciklov. Glasbeni festival je programsko zaokrožena celota koncertnih dogodkov v strnjenem večdnevnem časovnem obdobju. Koncertni cikel je programsko zaokrožena in kontinuirana serija koncertnih dogodkov v daljšem časovnem obdobju, ki ne presega obdobja koledarskega leta. 

Več o razpisu