08.06.2020

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021

5. 6. 2020 je bil v Uradnem listu objavljen Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2020-USP).

SIGIC

Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021

Štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini so namenjene za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi. Traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, zanj izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Na razpis se lahko prijavijo mladi do starosti 29 let (upošteva se letnica rojstva 1991), ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na status (študent, brezposeln, samozaposlen, zaposlen). Prijavitelj mora v času usposabljanja ali izobraževanja prebivati v državi, v kateri se izvaja usposabljanje ali izobraževanje, pri čemer ne gre za usposabljanje ali izobraževanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale v razpisu navedene pogoje.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora na trg dela.

Višina posamezne štipendije je 350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja, ki se izplača v enkratnem znesku po predložitvi zahtevka in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 2020.
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene TUKAJ.