14.01.2019

Javno povabilo za imenovanje članic in članov strokovnih komisij

Ministrstvo za kulturo je objavilo javna povabila za posamezna področja delovanja strokovnih komisij, s katerimi poziva vse zainteresirane, da podajo kandidature za članice in člane strokovnih komisij.

Press info

Ministrstvo za kulturo RS - logo

Nov Pravilnik o strokovnih komisijah, ki je začel veljati 15. decembra 2018, med drugim predvideva razširitev članstva strokovnih komisij, kar bo omogočilo širšo strokovno preglednost in ustreznejše vrednotenje projektov. Pri sestavi komisije se zasledujejo uravnoteženo zastopana strokovnost, zastopanost obeh spolov in enakomerna pokritost ozemlja Republike Slovenije.

Minister za kulturo bo pri imenovanju upošteval pogoje in prednostne kriterije, ki jih kandidati morajo izpolnjevati za posamezno področje strokovne komisije. Če glede na zastopanost ne bo ustreznih predlogov, bo manjkajoče člane imenoval minister neposredno.

Rok za oddajo prijav: 29. januar 2019.

Javna povabila in prijavni obrazci