06.12.2018

Je dvojezična ustvarjalnost polje povezovanja ali ločnic?

V torek, 11. decembra, bo od 13 dalje v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU potekal zagonski posvet ob začetku raziskovalnega projekta "Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja".

Press info

Logotip ZRC SAZU

Projekt Pesemski odsevi medkulturnega sobivanja izhaja iz spoznanja, da so bile dvojezične pesmi ali pesmi, ki so prehajale od enega naroda k drugemu, moteč element v konceptualizaciji kanona nacionalne kulture. Z upoštevanjem ustaljenih ali porajajočih se medjezikovnih presečišč preučevanje pesmi in glasbe opredeljuje kot razkrivanje prostorov jezikovnega in identitetnega srečevanja in si zastavlja vprašanje, na kakšne načine jezikovna izbira v historični perspektivi in v sodobnih glasbenih pojavih razkriva družbene, kulturne ali transkulturne identifikacije izvajalcev oziroma glasbenikov.

Posvet je namenjen osvetlitvi temeljnih izhodišč in izzivov, ki jih prinaša prepoznavanje sledi medjezikovnih prepletanj v pesemski ustvarjalnosti, seznanitvi z razlogi za drugačne raziskovalne koncepte in s cilji, ki jih v projektu z razpiranjem teh okvirov želimo doseči. Ob tem razpiranju si želimo tudi soočenja z vami in z vašimi pogledi. Vabljeni!