18.01.2019

Razpis za izbor slovenskih skladb za kompilacijo Jazz Slovenia 2019

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center bo v letu 2019 izdal kompilacijo aktualne slovenske jazzovske ustvarjalnosti, ki bo predstavljena na sejmu Jazzahead 2019. Rok za prijave: 10. februar 2019.

SIGIC

Razpis za jazz kompilacijo

Cilj razpisa: izdaja kompilacije aktualne slovenske jazzovske ustvarjalnosti, z namenom njenega predstavljanja in promoviranja v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Kompilacija bo strokovni in zainteresirani javnosti med drugim predstavljena na mednarodnem glasbenem sejmu Jazzahead 2019, ki bo potekal od 25. do 28. aprila v Bremnu.

Prijava na razpis mora vsebovati:
- posnetek skladbe slovenskega avtorja, ki ni bila izdana pred letom 2016 (mp3),
- podatki o skladbi: izvajalska zasedba,
                                datum posnetka
                                datum izdaje
                                založba (v primeru, da je bila skladba izdana na nosilcu zvoka)
                                minutaža skladbe
- reference izvajalske zasedbe s seznamom izvedenih koncertov zasedbe v obdobju 2016-2019.

Vse podatke iz druge in tretje alineje nam posredujte v word ali pdf datoteki.

V primeru izbranih skladb bodo z imetniki avtorskih, izvajalskih in fonogramskih pravic sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni pogoji za prenos pravic reproduciranja in distribuiranja skladbe in posnetka na kompilaciji (v obliki izdanega fonograma in digitalne izdaje) ter druge obveznosti pogodbenih strank. V primeru, da pogodb z imetniki pravic izbrane skladbe ne bo mogoče skleniti, bo na kompilacijo uvrščena skladba z rezervne liste, na kateri bodo po prednostnem vrstnem redu razvrščene neizbrane skladbe, prijavljene na razpis.

Prijava lahko vsebuje več posnetkov (največ tri), pri čemer je potrebno za vsako skladbo posebej zapisati podatke o skladbi (glej drugo alinejo zgoraj). Pri vašem izboru se priporočamo, da dajete prednost skladbam s krajšo minutažo, saj želimo na kompilacijo uvrstiti čim večje število skladb. 

Prijavo je potrebno poslati po elektonski pošti na naslov info@sigic.si.

Skrajni rok za pošiljanje prijav je nedelja, 10. februar 2019.