10.03.2022

Majske igre iščejo mlade glasbene skupine ali izvajalce

Majske igre bodo tudi letos ponudile možnost mladim neuveljavljenim glasbenikom, da si zagotovijo nastop na koncertnih odrih Majskih iger.

Press Info

Natečaj Majske igre 2022

Letos bodo organizatorji Majskih iger to možnost ponudili, ne samo eni glasbeni skupini ali izvajalcu, pač pa štirim. Izbor bo potekal v dveh fazah. Najprej bo preko glasovanja izbranih 8 finalistov, ki se bodo nato v živo potegovali za nastop na Majskih igrah 2022. Vseh 8 bo nastopilo na Predmajskem špilu, kjer bosta publika in strokovna komisija izbrali 4 zmagovalce.

Predizbor

Predizbor bo potekal od 14. 3. do 20. 3. 2022, in sicer:

prek zbiranja všečkov na Facebook profilu Majske igre (izbor štirih finalistov),

prek glasov članov Študentskega sveta stanovalcev (izbor dveh finalistov) in

prek glasov strokovne komisije (izbor dveh finalistov).

Izbranih osem finalistov se bo pomerilo v živo na dogodku Predmajski špil.

Predmajski špil

Predmajski špil bo potekal v dveh večerih, in sicer 6. in 7. 4. 2022. Na vsakem izmed glasbenih večerov se bodo pomerile 4 glasbene skupine ali izvajalci. Razpored finalistov po dnevih in urah bo določen z žrebom. Vsak večer se bosta prek glasov obiskovalcev in strokovne komisije na oder Majskih iger uvrstili dve glasbeni skupini ali izvajalca.

Dogodka bosta potekala na prostem v Rožni dolini za domom 3. V primeru slabega vremena, se prestavi na kasnejši datum.

Prijave potekajo do 13. marca 2022 preko e-naslova: zabava@ssvets.si.

Prijava mora vsebovati:

Naziv glasbene skupine ali izvajalca,

Opis glasbene skupine ali izvajalca,

Vsaj eno fotografijo v HD ločljivosti,

Kontakt (telefonska številka, e-naslov) odgovorne osebe in

Avdio/videoposnetek avtorskega komada oz. povezavo do avdio/videoposnetka.

Pogoji za prijavo:

Vsaj en član glasbene skupine ali izvajalec mora imeti status študenta,

Glasbena skupina ali izvajalec mora imeti vsaj tri avtorske komade,

Glasbena skupina ali izvajalec mora imeti zagotovljen vsaj 30-minutni program v živo in

Avdio/videoposnetek vsaj enega izmed avtorskih komadov.

Upoštevane bodo samo popolne prijave prejete do vključno 13. 3. 2022.

Natečaj Majske igre 2022