21.01.2020

Najava objave razpisa za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021«

Center za kreativnost obvešča, da bo Ministrstva za kulturo RS predvidoma sredi februarja 2020 objavilo že drugi razpis za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021«. Predmet razpisa bodo ponovno nepovratne finančne spodbude za razvoj kreativnega sektorja, razvoj inovativnih idej in rešitev ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med kreativnim sektorjem in gospodarstvom.

Press info

najava razpisa za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021«

Nepovratna sredstva bodo dodeljena po naslednjih sklopih:

  • Sklop A1: Semenska faza »Preveritev koncepta« - namenjen raziskovanju, inoviranju in demonstraciji uporabe projektov kreativnega sektorja v realnem okolju s ciljem preveritev in pridobitev možnosti za komercializacijo. Višina sofinanciranja znaša do 15.000 EUR na projekt.
  • Sklop A2: Zagonska faza - »Kreativni Start Up« – namenjen zagotavljanju podpore podjetjem s področja kreativnega sektorja v fazi rasti, izboljšavi poslovnih procesov, spodbujanju ambicioznih inovativnih razvojnih projektov in širjenju na mednarodne trge. Višina sofinanciranja znaša do 40.000 EUR na projekt.
  • Sklop A3: Povezovanje KKS in gospodarstva - »Kreativni povezovalnik« – spodbuja strateško sodelovanje podjetij s področja kreativnega sektorja z ostalimi gospodarskimi področji skozi razvoj inovativnih rešitev, proizvodov, storitev ali procesov. Višina sofinanciranja znaša do 30.000 EUR na projekt.

Ob razpisu bodo na Centru za kreativnost organizirali sklop izobraževalnih in mreženjskih aktivnosti za potencialne prijavitelje: predstavitveno konferenco s predstavitvami razpisa in razpisnih pogojev, nekaterih uspešnih prijaviteljev na razpis v letu 2019, vsebinske delavnice, svetovanja 1:1, predstavitve mentorjev, predstavitve razpisa in svetovanja po Sloveniji ter druge aktivnosti, ki vam bodo v pomoč pri prijavi na razpis*.
*Natančni seznam in  datumi izobraževanj ob razpisu bodo določeni ob objavi razpisa s strani Ministrstva za kulturo.

Razpisno dokumentacijo s prijavnico in razpisnimi pogoji razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019«, ki je bil izveden v letu 2019, lahko najdete v arhivu Ministrstva za kulturo RS >>>

Razpisi za spodbujanje kulturno kreativnih industrij se bodo nadaljevali do konca leta 2022, Ministrstvo za kulturno in Platforma Center za kreativnost pa si bosta prizadevala, da se bo tovrstna podpora kulturno-kreativnemu sektorju nadaljevala tudi v novi finančni perspektivi, torej po letu 2022.

Med čakanjem na odprtje javnega razpisa, si lahko osvežite spomin in začnite priprave na prihajajoči CzK 2020-2021 razpis s pomočjo gradiv s konference CzK, kjer so lani prvič predstavili javni razpis Ministrstva za kulturo »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij« (JR CzK 2019) in z drugih izobraževanj, ki so jih izvajali v preteklem letu.