21.07.2015

Ni placa za kulturo

Peticije so ponavadi zadnji izhod v sili. Ko res ne gre več drugače in se začne odvijati črni scenarij. V kulturi je tega vedno več. Občine, država in ministrstva krčijo sredstva, kratko pa tako ali drugače vedno potegnejo umetniki. Ena od tovrstnih žalostnih zgodb se te dni odvija v Metliki, kjer že več let obratuje KUD Plac.

Izak Košir

TKNP je brezplačni festival na prostem, ki v sedmih dneh prinaša 16 različnih ustvarjalnih delavnic ter glasbene in druge dogodke. Gre za festival, ki uspeva izključno s prostovoljnim delom mladih. (Foto: KUD  Plac)
Foto: KUD Plac

Peticije so ponavadi zadnji izhod v sili. Ko res ne gre več drugače in se začne odvijati črni scenarij. V kulturi je tega vedno več. Občine, država in ministrstva krčijo sredstva, kratko pa tako ali drugače vedno potegnejo umetniki. Ena od tovrstnih žalostnih zgodb se te dni odvija v Metliki, kjer že več let obratuje KUD Plac (prostovoljno kulturno-umetniško društvo), ki je letos enajstič zapored organiziral festival Teden kulture na Placu (TDNP). Zadnji se je zaključil v nedeljo. Že nekaj tednov pred tem so njegovi podporniki preko spleta začeli zbirati podpise za ohranitev tega za lokalno skupnost pomembnega kulturnega dogodka, katerega ukinitev pa bi povzročila kulturno škodo na nacionalni ravni. Do danes so jih zbrali skoraj 800 (svoj podpis lahko oddate na povezavi http://www.pravapeticija.com/podpora_festivalu_teden_kulture_na_placu).

TKNP je brezplačni festival na prostem (na Partizanskem trgu), ki v sedmih dneh prinaša 16 različnih ustvarjalnih delavnic ter glasbene in druge dogodke. Gre za festival, ki uspeva izključno s prostovoljnim delom mladih. Leta 2010 je prejel Ganglovo priznanje občine Metlika, leta 2011 priznanje Mladinskega sveta Slovenije, leta 2012 pa državno priznanje v mladinskem sektorju, ki ga podeljuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V dobrem desetletju je TKNP nudil okoli 150 delavnic pod vodstvom 200 mentorjev ter 70 poletnih večerov, v okviru katerih so izpeljali več kot 150 kulturno-zabavnih dogodkov. Letos so tam med drugim nastopili Josipa Lisac, Jardier, Ludovik Material, Holographic Human Element, Zlatko in Optimisti, Zlatko Kaučič in Turned Down Trio ter RecycleMan.

Peticija kot sredstvo za izražanje podpore

»Za peticijo kot sredstvom za izražanje podpore smo se odločili zato, da preverimo podporo samemu festivalu Teden kulture na placu in posledično tudi društvu Kud Plac, in to ne samo s strani lokalnega prebivalstva, ki je najbolj vpeto v dogajanje, ampak tudi s strani vseh, ki so kakorkoli in kdajkoli v preteklih desetih letih bili vpleteni v festival (nastopajoči, mentorji, prostovoljci), in tistih, ki razumejo bistvo družbene odgovornosti. Predvsem pa smo želeli dokazati odgovornim, ki nam izdajajo dovoljenja za festival, da si ljudje festival želijo z vsebino, kot je, in na lokaciji, kjer je, ter opozoriti na dejstvo, da pasivna manjšina, ki nasprotuje festivalu, ne sme in ne more imeti večje moči pripadajočih pravic kot aktivna večina. Do danes smo zbrali okrog 800 podpisov, medtem ko sta na nasprotnem bregu najbolj glasni le 2 osebi,« je pojasnila Urša Flek, predstavnica za stike z javnostmi KUD Placa, in dodala, da je podpora lokalnih prebivalcev velika, kar se kaže tudi v množičnem obisku festivala.

Nasprotnikom gre v nos predvsem program, ki se osredotoča na alternativno in nekomercialno glasbo ter teži k predstavitvi aktualnih slovenskih glasbenih izvajalcev. V programski repertoar so dodali tudi gledališko in plesno umetnost – improvizacijsko gledališče, zračne akrobacije in izrazni ples ter otroško lutkovno predstavo. Kakšna je torej usoda TKNP oziroma ali bomo dočakali edicijo 2016, saj so organizatorji že lani predvidevali, da letos festivala najbrž ne bodo mogli izpeljati? Urša Flek odgovarja, da se glede prihodnjega leta obotavljajo, saj so jim težave, s katerimi se soočajo, vzele voljo, energijo in elan: »Teden kulture na placu je festival s konceptom, ki se dogaja na Partizanskem trgu in zaradi katerega je Kud Plac kot društvo sploh nastal. TKNP, če bo, bo na placu, saj edino tja spada in tam si ga obiskovalci želijo. Če bo prihodnje leto prevetrena ekipa organizirala festival, računamo predvsem na manj birokratskega kompliciranja, manj neodločnosti in težav pri pridobivanju dovoljenj, večjo javno podporo občinskih organov, manjše stroške za storitve javnih podjetij, saj delamo festival volontersko in za obiskovalce brezplačno. Predvsem pa si želimo tudi realno omejitev glede decibelov v dovoljenju za začasno čezmerno onesnaževanje okolja s hrupom, saj ta pri 60 dB ne omogoča izvedbe glasbenega dela festivala, ne da bi omejitev prekoračili in bili finančno sankcionirani.«

Ministrstvo za kulturo jih je letos na razpisu zavrnilo

Društvo KUD Plac ima status delovanja v javnem interesu na področju mladine in tako večji del finančnih sredstev pridobi na razpisih urada za mladino RS. Prijavljajo se tudi na razpise za kulturo metliške občine in na razpis javnega sklada za kulturne dejavnosti. Letos prvikrat niso bili uspešni na letnem razpisu ministrstva za kulturo, kajti njihov program naj ne bi »izkazoval vpliva na razvoj kulture v Sloveniji«. Uspešni so tudi pri izvajanju projektov mobilnosti mladih programa Erasmus+, ki ga v Sloveniji izvaja nacionalna agencija Zavod Movit. Večina sredstev za izvajanje programa je vendarle lastnih, vsako leto pa tudi računajo na pomoč sponzorjev in donatorjev.

»Za normalno obratovanje in izvajanje programa bi na letni ravni potrebovali vsaj 150.000 evrov. Večino denarja zagotavljamo sami, vsekakor pa bi za podobna društva, kot smo mi, v večji meri morala poskrbeti država, saj se kaže trend, da so nevladne organizacije prevzele vlogo spodbujevalcev zaposlovanja mladih, mobilnosti mladih in zagotavljanja aktivnega preživljanja prostega časa ter pridobivanja kompetenc. Država pa si umiva roke z različnimi programi Zavoda za zaposlovanje, ki na dolgi rok niso uspešni,« je povedala Alenka Tomašič, predsednica društva Plac, in dodala, da o združevanju z drugimi kulturnimi društvi po Sloveniji, ki jih pestijo podobne težave, ne razmišljajo, saj so precej avtonomni in pomanjkanje sredstev zaenkrat rešujejo z vlaganjem lastnih sredstev in z donacijami. Na okrnitev programa zavoljo pozitivne bilance nočejo pristati.

KUD Plac je dejaven celo leto

Omenjeno društvo je aktivno tudi zunaj festivala TKNP, saj v času šolskega leta vodi Mladinski center Metlika, kjer ponujajo različne delavnice, izobraževanja, tečaje, aktivno preživljanje prostega časa, učno pomoč, predavanja, kino večere, stand-up večere, potopisna predavanja, unplugged koncerte idr. Aprila organizirajo dvodnevni glasbeni festival PungArt, konec istega meseca pa priredijo Kresovanje na Metliški Koupi, kjer čez dan potekajo družabne igre, zvečer pa zabava in prižig kresa. Junija so letos prvič organizirali nočni tek po ulicah Metlike, ki se ga je udeležilo 200 tekačev, konec maja pa so na Metliški Koupi organizirali koncert dua Silence. Od maja do septembra upravljajo z objektom na rivieri Kolpe, kjer ekipa Kud Plac vodi lokal, organizira manjše dogodke in omogoča kampiranje.