16.01.2017

Notne izdaje Društva slovenskih skladateljev II

Tudl v letu 2016 smo v študijske namene zagotovili digitalizaciijo skoraj 1.000 strani notnega gradiva iz arhiva Društva slovenskih skladateljev.

Tanja Benedik

Notne izdaje Društva slovenskih skladateljev II

Avtor

Naslov dela

Leto

Ciglič, Zvonimir

Obrežje plesalk

1966

Lipovšek, Marijan

Rapsodija na motive slovenskih ljudskih pesmi

1959

Osterc, Slavko

Suita za orkester

1963

Petrić, Ivo

Divertimento za Slavka Osterca

1970

Petrić, Ivo

Burlesque pour les temps passes

1969

Petrić, Ivo

Kamen smrti

1962

Petrić, Ivo

Zgodba o Ferdinandu

1959

Petrić, Ivo

III. Simfonija

1960

Petrić, Ivo

Simfonična freska

1975

Petrić, Ivo

Vem za pomlad

1961

Ramovš, Primož

Sinfonietta

1956

Škerl, Dane

III. Simfonietta

1978

Štuhec, Igor

Variacije za violino in komorni orkester

1969

Ukmar, Vilko

Integrali. Kantata

1972