26.06.2021

Nov program Ustvarjalna Evropa (Creative Europe)

Objavljeni so novi razpisi za ustvarjalno Evropo 2021 – 2027.

SIGIC

Ustvarjalna Evropa

Evropska komisija je objavila prvi krog razpisov za zbiranje predlogov v okviru programa Ustvarjalna Evropa za evropske mreže, projekte sodelovanja, vseevropske kulturne celote in evropske platforme. Podrobnosti razpisov za zbiranje predlogov so določene tudi v letnem delovnem programu 2021. Cilji novega programa Ustvarjalna Evropa so spoprijeti se s trenutnimi izzivi in ​​temami kot so podnebne spremembe, enakost spolov, socialna kohezija in okrevanje po pandemiji. S proračunom 2,2 milijardi EUR program predstavlja največji doslej financiran program za kulturni in ustvarjalni sektor na ravni EU.

S tem bo omogočeno nadaljevanje uspešnih shem financiranja, kot so projekti sodelovanja, evropske mreže in platforme, vendar bodo vključeni tudi novi sklopi financiranja, zlasti namenska shema financiranja glasbe s poudarkom na sodobni glasbi in glasbi v živo. Nadalje bo program dal prednost spodbujanju nadarjenosti žensk in podpori umetniški in poklicni karieri žensk. Nov program kot ključni cilj uvaja tudi spodbujanje dostopa in udeležbe invalidov in marginaliziranih skupin v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Podnebne spremembe in prispevek k evropskemu zelenemu dogovoru sta prav tako medsektorski prednostni nalogi novega programa.

Nov program so predstavili na spletni konferenci portugalskega predsedstva Sveta EU od 17. do 18. junija v Lizboni. Na konferenci so v panelnih razpravah o glasbi, mobilnosti in trajnosti sodelovali oblikovalci politik in zainteresirane strani iz kulturnega sektorja, ki so obravnavale prednostne naloge novega programa.

Projekti sodelovanja

S proračunom več kot 60 milijonov EUR bo razpis podpiral projekte, ki vključujejo veliko raznolikost akterjev, dejavnih v različnih kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Poudarek je na evropskem umetniškem sodelovanju in inovacijah na temah, kot so angažiranost občinstva, socialna kohezija, digitalizacija, prispevek k evropskemu zelenemu dogovoru in specifični izzivi na področju knjige, glasbe, arhitekture in kulturne dediščine.

Prosilci lahko izbirajo med malimi (3 partnerji iz 3 upravičenih držav, do 200,000 EUR, največ 80% sofinanciranja), srednjimi (5 partnerjev iz 5 upravičenih držav, do 1 mio. EUR, največ 70% sofinanciranja ) ali obsežnimi projekti (10 partnerjev iz 10 upravičenih držav, do 2 milijona EUR, največ 60% sofinanciranja), odvisno od velikosti njihovega konzorcija.

Rok za prijavo: 7. september 2021

Evropske platforme za promocijo umetnikov v vzponu

Ta akcija bo podprla projekte, katerih cilj je povečati prepoznavnost in kroženje evropskih umetnikov v vzponu in njihovih del zunaj njihovih meja, v Evropi in zunaj nje. Prizadeva si tudi za povečanje dostopa do kulturnih dogodkov in dejavnosti ter njihove udeležbe ter zavzetosti in razvoja občinstva. Za namene te akcije projekti vzpostavljajo platforme, ki jih je mogoče opredeliti kot predstavitvene.

Rok za prijavo: 29. september 2021

Panevropske kulturne celote

Ta razpis bo podpiral kulturne subjekte - v primeru tega razpisa orkestre z umetniki iz vsaj 20 držav -, katerih cilj je mladim visoko nadarjenim umetnikom ponuditi možnosti za usposabljanje, profesionalizacijo in izvedbo.

Rok za prijavo: 26. avgust 2021

Evropske mreže kulturnih in ustvarjalnih organizacij

S proračunom v višini 27 milijonov EUR za obdobje 2021–2023 bo ta razpis podpiral projekte za krepitev zmogljivosti, ki jih izvajajo reprezentativne, večdržavne mreže evropskih kulturnih organizacij, ki temeljijo na članstvu. Financirano bo do 30 omrežij, ki morajo imeti skupno poslanstvo, pravila upravljanja ter pravice in obveznosti članov, kot so formalno določene (v statutu ali enakovrednem sporazumu) in o katerih se dogovorijo njeni člani.

Rok za prijavo: 26. avgust 2021