30.03.2012

Odzven 2011

Prvo obletnico delovanja spletne revije Odzven smo obeležili z izdajo zbornika člankov.

SIGIC

Odzven 2011

Različni avtorji

Odzven 2011

SIGIC
2012

Januarja 2011 smo začeli izdajati spletno revijo o glasbi Odzven. V prvem letu obstoja se je Odzven trudili pritegniti posameznike, ki znajo kakovostno in poglobljeno pisati o glasbi, reflektirati vse ključne premike predvsem na domači glasbeni sceni in dvigovati zavest o (slovenski) glasbi ter poglabljati izkušnjo poslušanja glasbe. Objavljenih je bilo 90 recenzij plošč, koncertov, filmov in knjig, 77 novic v rubriki Žarišča, 14 esejev v rubriki Obzorja, 24 pogovorov, 12 serij mnenjskih besedil izpod peres glasbenih piscev oziroma pišočih glasbenikov. Sodelovalo je 60 avtorjev, ki so napisali približno 260 člankov, podprtih s slikovnimi oziroma avdio-video vsebinami (skupno 506 fotografij ter 35 avdio in video posnetkov).

Ob tem jubileju smo izdali tiskani zbornik člankov Odzven 2011. Izdaja na 288 straneh ponuja izbor 47 člankov, ki smo jih objavili v prvem letu obstoja revije.

"Od 1. januarja 2011, ko je SIGIC začel objavljati Odzven, smo na pot novi reviji md drugim zapisali, da bo "Odzven kot SIGIC-ev potomec zasnovan široko in bo odprt za raznolikost: za različne glasbe in različne poglede". To dvojno raznolikost - v glasbenih zvrsteh ter načinih premišljanja o njih - smo začeli udejanjati že na samem začetku. In ta značilnost bo tudi v prihodnje ostala ena najizrazitejših posebnosti naše spletne revije, ki je osredotočena predvsem na slovensko glasbo in je hkrati pozorna tudi na mednarodne podvige naših glasbenikov ter na ključne premike na tuji glasbeni sceni. Ob dovolj razprtih ušesih, v katere se danes steka raznolika glasba, pa je nujno potrebna poglobljena misel o glasbi, takšna, ki se ne udinja površnemu in površinskemu pisanju za vsakdanjo rabo, marveč nas sili v dodaten premislek o slišanem in prebranem. [...] Naj bo tiskani Odzven še en kamenček v mozaiku širjenja zavesti o kakovosti domače glasbe. Vzamite ga v roke, podarite ga, posojajte in podajajte naprej. In ponovno nas srečajte na internetu, kjer bomo domovali še naprej. Naj odzvanjajo dobre besede o dobri glasbi."
Barbara Švrljuga, odgovorna urednica; Mario Batelić, v. d. glavnega urednika

Zbornik lahko naročite brezplačno na: info@sigic.si