30.04.2019

Poštna znamka z jazzovskim motivom vzbuja pozornost po vsem svetu

Ob letošnjem Mednarodnem dnevu jazza, ki ga vsako leto obeležujemo 30. aprila, Jazz Ravne, Koroško filatelistično društvo z oblikovalcem Borutom Bončino in slikar Stojan Brezočnik predstavljajo poštno znamko, s katero v središče zanimanja postavljajo jazzovsko glasbo.

Press info

Poštna znamka z jazzovskim motivom vzbuja pozornost po vsem svetu

Gre za projekt, ki presega dosedanje delovanje filatelističnih društev, saj znamke z logotipom Mednarodnega dneva jazza doslej ni bilo najti nikjer v svetu. V Ameriki sicer tovrstne izdaje obstajajo, medtem ko drugje ne. Tudi v Sloveniji je doslej izšla le ena, in sicer ob petdesetletnici Jazz festivala Ljubljana.

Vendar poštna znamka predstavlja le del jazzovsko obarvanega filatelističnega sklopa, pod katerega so snovatelji zvrstili še razglednico, kuverto in dotisk na kuverto. Sama grafika, uporabljena za poštno znamko vključuje logotip Jazz Raven in Mednarodnega dneva jazza, prikazuje pa strune, padajoče z neba, pod katerimi stojijo stilizirani ljudje, medtem ko dotisk na kuverto ohranja povezanost z glasbo že samo zaradi svoje oblike in uporabljenega materiala. Namesto na klasično podlogo je motiv namreč jedkan na zgoščenko, združuje pa glasbenike in poslušalce.

Medtem ko bo poštna znamka izšla v omejeni nakladi tisoč izvodov, bo razglednice mogoče dotisniti, kajti osrednja zamisel je, da bi se nastopajoči v okviru abonmajskega cikla Jazz Ravne in Festivala slovenskega jazza nanje podpisovali, s čimer bi poskrbeli za rariteto, saj številni glasbeniki v točno določeni zasedbi nastopijo le nekajkrat, pogosto prav na Ravnah na Koroškem, ki so v zadnjem desetletju postale eno pomembnejših jazzovskih središč v tem delu Evrope.