28.05.2014

Pravne delavnice

Zapisi so nastali na podlagi predavanj mag. Urše Chitrakar v sklopu SIGICevih pravnih delavnic za glasbenike, ki so maja 2013 in maja 2014 potekale v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani.

SIGIC

Urša Chitrakar
Foto: Žiga Koritnik

1. predavanje:

Avtorske pravice: Osnove avtorskega prava za glasbenike

V predavanju so pojasnjeni osnovni pojmi (kdo so upravičenci pravnega varstva in katere vrste pravic imajo) in izrazi, ki se v praksi pogosto uporabljajo. Poleg tega so na enostaven način razložena temeljna zakonska pravila o prenosu avtorskih pravic s primeri iz glasbenega področja.

Povezava:
Urša Chitrakar: Avtorske pravice – razlaga temeljnih pojmov in njihov pomen v praksi (pdf, 490 KB)

2. predavanje:
Pravni vidik delovanja glasbene skupine

V predavanju so podana pojasnila, kaj s pravnega vidika pomeni imeti glasbeno skupino, v kakšnem pravnem razmerju so člani skupine, zakaj je pomembno, da skupina ustrezno zavaruje svoje ime, kako člani skupine nastopajo v razmerjih do tretjih oseb in kakšne pogodbe običajno sklepajo.

Povezava:
Urša Chitrakar: Pravni vidik delovanja glasbene skupine (pdf, 325 KB)

3. predavanje:
Avtorske pravice v praksi

V predavanju so pojasnila, kaj avtorjem avtorske pravice sploh omogočajo, na kakšen način lahko avtorji dovoljujejo ali prepovedujejo uporabo svojih del, kako svoje pravice uveljavljajo in kaj lahko storijo v primeru ugotovljenih kršitev.

Povezava:
Urša Chitrakar: Avtorske pravice v praksi (pdf, 300 KB)

4. predavanje:
Omejitve avtorskih pravic: Kdaj lahko avtorska dela prosto uporabljamo?

V predavanju je predavateljica predstavila časovne in vsebinske omejitve avtorskih pravic in z najbolj tipičnimi primeri ponazorila, kdaj in pod kakšnimi pogoji se sme avtorska dela uporabljati prosto (tj. brez dovoljenja avtorja) in kako se slovenska pravila glede omejitev avtorskih pravic razlikujejo od pravil tujih pravnih sistemov.

Povezava: 
Urša Chitrakar: Omejitve avtorskih pravic ali kdaj lahko avtorska dela prosto uporabljamo (pdf, 421 KB)

Mag. Urša Chitrakar, odvetnica
ursa@chitrakar.si
Urša Chitrakar je študijske in delovne izkušnje pridobivala v Londonu in New Yorku. Od leta 2009 je samostojna odvetnica v Ljubljani in se ukvarja s pravnim svetovanjem s področja avtorskih pravic, intelektualne lastnine in druge problematike s področja umetniške produkcije. 
www.chitrakar.si