06.02.2023

Razpis: 51. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023

Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej iz Števerjana (I) razpisuje 51. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023, ki bo v Števerjanu 30. junija (polfinale) in 2. julija 2023 (finale) med Borovci.

Press Info

Razpis: 51. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023

Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan

Tekmovalni pogoji

Festival je tekmovalnega značaja. Prijavijo se lahko vsi ansambli, ki gojijo slovensko narodno-zabavno glasbo.

Tekmovalni del festivala se odvija v petkovem, polfinalnem in nedeljskem, finalnem delu. V polfinalnem delu nastopijo vsi prijavljeni ansambli. Vsak ansambel mora izvesti dve skladbi v živo v slovenskem jeziku ali samo v instrumentalni izvedbi.

Prva skladba mora biti iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe (posneta na plošči ali že izvedena na drugem festivalu).

Druga skladba mora biti povsem izvirna (bodisi melodija bodisi besedilo) ter prvič predstavljena javnosti!

Avtor glasbe in besedila zagotavljata, da gre za njihovo izvirno delo ter z izvajalci in morebitnimi založniki jamčijo, da ni bila še nikoli javno izvedena ali objavljena v kakršnikoli obliki. S tem v zvezi sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala.

V finalnem delu festivala nastopijo najboljši ansambli, ki se predstavijo z istima skladbama polfinalnega večera. Njihov izbor in število določi strokovna komisija za glasbo.

Na polfinalnem večeru publika, z glasovanjem na posebnih glasovnicah, izbere en (1) ansambel, ki bo prepuščen v finale.

Dovoljena je uporaba vseh instrumentov, v kolikor izvedba in nastop ohranita narodno-zabavni stil.

Ansambli, ki so prepuščeni v finale, lahko prejmejo samo po eno nagrado. Nagrado občinstva lahko prejme tudi že nagrajen ansambel.

Ansambli, ki nastopijo na nedeljskem programu, morajo ostati v nošah do konca festivalskega nagrajevanja.

Nagrade

Ansambli se potegujejo za sledeče nagrade:

Prvo nagrado 51. Festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023 v vrednosti 1.400 EUR, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru itd.) izključno za izvirno skladbo:

Drugo nagrado 51. Festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023v vrednosti 800 EUR, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru itd.) izključno za izvirno skladbo;

Tretjo nagrado 51. Festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023 v vrednosti 500 EUR, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in predstavitev ansambla na odru itd.) izključno za izvirno skladbo;

Č) Nagrado občinstva v vrednosti 500 EUR, ki jo podeli publika z glasovanjem na posebnih glasovnicah. Ocena občinstva je zasnovana izključno na izvedbi skladbe iz zakladnice.

Nagrado za debitanta v vrednosti 200 EUR, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu ansamblu med tistimi, ki so prvič nastopili na festivalu.

Nagrada za melodijo v vrednosti 200 EUR, ki jo podeli strokovna komisija za glasbo na podlagi najboljše melodije izvirne skladbe. Strokovna komisija podeli nagrado in pokal avtorju dela.

Nagrada za besedilo v vrednosti 200 EUR, ki jo podeli strokovna komisija za besedilo na podlagi najboljšega besedila izvirne skladbe. Strokovna komisija podeli nagrado in pokal avtorju dela.

Strokovna komisija za glasbo si pridržuje pravico, da po lastni presoji podeli posebno priznanje posamezniku ali ansamblu za kakovostno izvedbo tekmovalne skladbe.

Denarne nagrade bodo nakazane do 1. avgusta 2023. Organizator bo v tem času preveril, da so se ansambli držali pravil razpisa.

Strokovni komisiji

Strokovno komisijo za glasbo sestavljajo glasbeni strokovnjaki in predstavnik društva;

Strokovno komisijo za besedilo sestavljajo strokovnjaki in literati ter predstavnik društva;

Obema komisijama predseduje predsednik društva S. K. P. D. “Frančišek B. Sedej”

Nagrada občinstva

Na podlagi vstopnic/zapestnic, bosta žrebana dva obiskovalca, ki bosta prisotna pri seštevanju glasovnic.

Prijava in obvezne priloge

Prijava na 51. Festival narodno-zabavne glasbe »Števerjan2023« je veljavna, če vključno do petka, 31. marca 2023, ansambel pošlje izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačilu kavcije v znesku 50 EUR ter vpisnine na festival v znesku 50 EUR. Ostale obvezne priloge bo organizator poslal ob prejemu prijave na festival.

Bančni podatki so:
BANKA: Banca di Cividale SPA Gorizia
IBAN: IT 18 Z 05484 12401 CC0010018685
SWIFT: CIVIIT2CXXX
NAMEN: »IME ANSAMBLA«

Ansambel, ki se bo držal vseh predpisov in pogojev razpisa, bo do 1. avgusta 2023 dobil vrnjeno kavcijo.

Ansambel se na Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2023 lahko prijavi preko spletnega portala na https://forms.gle/vDSgPM1yrsAXj6HAA

Podatki morajo biti čitljivi in popolni.

Zavarovanje

Zaradi italijanskih zakonskih predpisov mora vsak član ansambla imeti zavarovanje.

Vsak član mora priložiti oprostitev ali dokazati, da plačuje dajatve italijanskemu zavarovalnemu sistemu (INPS) in organizatorju posredovati italijansko ali slovensko davčno številko.

Če član ne spada pod pogoji oprostitve (priloga 8) mora obvezno poslati zavarovanje (obrazec A1) veljavno od 1. do 3. julija 2023, ki je v Italiji potrebno za vsak javni nastop. Obrazec dobi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. V nasprotnem primeru mora vsak član, (tako slovenski kot italijanski državljan) sporočiti organizatorju italijansko davčno številko ali izpopolniti obrazec za pridobitev le te in na dan prihoda na festival plačati organizatorju 15,00 € na osebo.

Podrobnejše informacije bo organizator sporočil naknadno.

Prenočišče

Po zaključku polfinalnega nastopa (petek) organizator poskrbi za prenočitev ansambla. Ob prijavi bo ansambel dobil vsa navodila glede prenočitve in rezervacije.

Ansambel mora do 31. marca 2023 organizatorju sporočiti število članov, ki bo prespalo. Naknadno organizator ne bo sprejemal sprememb. Organizator plača strošek prenočišča v vrednosti 15 EUR na osebo samo članom ansambla. Ostale stroške si bo ansambel poravnal sam. Spremljevalci si morajo celoten strošek prenočišča poravnati sami.

Ansambel, ki se odreče tej storitvi je to dolžan sporočiti organizatorju najmanj 8 dni pred pričetkom festivala. V nasprotnem primeru si bo organizator pridržal kavcijo (50 EUR) za poravnanje nastale škode neizkoriščenih ležišč.

Ansambel, ki ne želi prespati in to izrazi v prijavnici, bo do 1. avgusta 2023 dobil vrnjeno kavcijo.

Organizator poskrbi za topel obrok na dan tekmovanja.

Pravice organizatorja do posnetkov

Organizator ne odgovarja za morebitne drugačne pogodbene obveznosti med ansamblom, avtorji izvirne skladbe in založniki.

Avtorji, izvajalci in njihove morebitne založbe dovoljujejo premierno objavo skladb na nosilcih zvoka, družbenih in drugih medijih ter objavo fotografij (npr.: za izdajo festivalske zgoščenke ter snemanja TV oddaje) in za omenjeno nimajo nobenega zahtevka.

Pravice organizatorja

Ansambel, ki bo kršil razpisne pogoje, bo diskvalificiran. Organizator bo odločal o bodočih prijavah ansambla na festivalu in bo zahteval odškodnino.

Uredniški odbor ne odgovarja za morebitne napake v brošuri, ki nastanejo zaradi pomanjkljivosti prijav posameznih ansamblov.

Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja navedena pravila, brez nikakršnih predhodnih obvestil.

S podpisano prijavo na 51. Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan2023 ansambel sprejme vse pogoje razpisa in ne osporava odločitvam komisij.