14.01.2019

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev

Rok prijave: 11. februar 2019.

SIGIC

JSKD

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn 2019), bo odprt od 11. 1. 2019 do 11. 2. 2019.

Okvirna vrednost razpisa Etn 2019 znaša 160.000 €.

Upravičene osebe po tem razpisu so:
- kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava;
- ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi.

Dodatne informacije:
Matej Maček, strokovni delavec JSKD za pripravo kulturnih projektov
01/24-10-518 in 051/240-552
matej.macek@jskd.si
Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 9.00 do 11.00