24.02.2017

Razpis za ponudnike programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce

Izvajalci projektov in programov s področja kulturne vzgoje se lahko prijavijo na razpis za predstavitev svoje ponudbe šolam in dijakom. Razpis je odprt do 20. marca 2017.

SIGIC

Zavod RS za šolstvo

Zavod RS za šolstvo pripravlja Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2017/2018. Obvezne izbirne vsebine predstavljajo okoli 6-odstoten delež gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu. 

Vabimo vse potencialne zunanje izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, naj svoje programe predložijo kot priponko v urejevalniku besedil Word na elektronski naslov tomaz.kranjc@zrss.si do 20. marca 2017 (ali pa na CD-ju) na naslov: Tomaž Kranjc, Zavod RS za šolstvo OE Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica. Objava v katalogu je brezplačna. Informacije po telefonu: 05/330 80 67

Več o razpisu ter podatkih, ki jih je potrebno posredovati: TUKAJ.