27.03.2017

Razpisa Glasbene mladine ljubljanske

Glasbena mladina ljubljanska je na svoji spletni strani objavila razpisa: Razpis GML za sezono 2017/2018 in Razpis GML v sodelovanju s Cankarjevim domom. Rok za oddajo je 14. april 2017.

Press info

Glasbena mladina ljubljanska

RAZPIS GML V SODELOVANJU S CANKARJEVEIM DOMOM

·  obrazec C: za koncert solo
http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifObrazec_C_17_18.pdf

·  obrazec D: za koncert s komorno skupino
http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifObrazec_D_17-18.pdf
http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifObrazec_D_17-18_priloga.pdf

Besedilo razpisa: http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifRAZPIS_GML_v_sodelovanju_s_Cankarjevim_domom.pdf
Obrazce in datume razpisanih koncertov dobite na www.gml-drustvo.si in v pisarni GML (Slovenska cesta 11, Ljubljana / I. nadstropje).

Koncertni cikel Mladi mladim

Razpisni pogoji:
- glasbena diploma VII/2 (magistrska ali enakovredna)
- zgornja starost 35 let (za komorne skupine povprečna starost 30 let)
- zaželene mednarodne reference
- obvezen video posnetek

Razpisni program:
- predlog celovečernega programa z obvezno slovensko skladbo, do 70 minut programa

Izpolnjene in podpisane obrazce pošljite do 14.4.2017 (datum poštnega žiga) na naslov: Glasbena mladina ljubljanska, Slovenska cesta 11, 1000 Ljubljana.
Nepopolno izpolnjeni ali prepozno oddani obrazci ne bodo obravnavani.
Prilog k obrazcem ne sprejemamo.

Vse kandidate bomo o rezultatih izbora pisno obvestili.
Pridržujemo si pravico do spremembe terminov in prizorišč.

Predviden je manjši honorar.

Termini koncertov:

·  torek, 12.12.2017, ob 19.30, recital/komorni koncert - Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca

·  sreda, 10.1.2018, ob 19.30, recital/komorni koncert - Klub CD

·  sreda, 7.3.2018, ob 19.30, recital/komorni koncert - Klub CD


RAZPIS GML ZA SEZONO 2017/2018

·  obrazec A: za koncert solo
http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifObrazec_A_17-18.pdf

·  obrazec D: za koncert s komorno skupino
http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifObrazec_B_17-18.pdf
http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifObrazec_B_17-18_priloga.pdf
Obvezna priloga za komorne skupine je zvočni posnetek na zgoščenki.

Obrazce in datume razpisanih koncertov dobite na www.gml-drustvo.si in v pisarni GML (Slovenska cesta 11, Ljubljana / I. nadstropje).

Datum zaključka razpisa je dokončen. Podaljšanja ne bo!

Besedilo razpisa in termini koncertov: http://www.gml-drustvo.si/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/filemanager/img/ext/pdf_small.gifRazpis_GML_in_termini_koncertov_17_18.pdf .


Na razpis se lahko prijavijo mladi glasbeniki, ki se izobražujejo v glasbenih šolah, srednjih glasbenih šolah, konservatorijih, na Akademiji za glasbo v Ljubljani, učenci slovenskih glasbenih šol v zamejstvu, slovenski državljani, ki študirajo na visokih šolah v tujini, in zasebniki, državljani Republike Slovenije.

Starostna omejitev (dodiplomski in podiplomski študentje):
- inštrumentalisti in skladatelji do 25. leta
- pevci do 30. leta

Izpolnjene in podpisane obrazce pošljite do 14.4.2017 (datum poštnega žiga) na naslov: Glasbena mladina ljubljanska, Slovenska cesta 11, 1000 Ljubljana.

Podpis mentorja in podpis staršev mladoletnih prijaviteljev je obvezen.
Nepopolno izpolnjeni ali prepozno oddani obrazci ne bodo obravnavani.
Prilog k obrazcem ne sprejemamo.

V primeru velikega števila vlog se bo komisija odločala tudi na podlagi uvrstitve kandidata v naše cikle v prejšnji sezoni, dopušča pa tudi izjeme.

Komisija lahko povabi k sodelovanju in dodeli koncert zaslužnemu mlademu glasbeniku, četudi ta ni oddal vloge.

Odločitve programske komisije so dokončne.

Vsi kandidati bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni.
Organizator si pridružuje pravico do spremembe terminov in prizorišč.
__________________________________________________________________________

Datumi koncertov:

Mladi mladim
Klub Cankarjevega doma in Slovenska filharmonija - dvorana Slavka Osterca, ob 19.30

·  sreda, 18.10.2017, recital/komorni koncert - Klub CD

·  sreda, 22.11.2017, recital/komorni koncert - Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca

·  ponedeljek, 9.4.2018, recital/komorni koncert - Klub CD (avtorski večer, izpolnjen z lastnimi skladbami in/ali inovativnim programom in/ali inovativno interpretacijo)


Ob klavirju
ob torkih, Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca, ob 19.30
(cikel klavirskih rectalov)

·  21.11.2017, 30.1.2018, 12.3.2018, 10.4.2018

Glasbeni samovar
ob četrtkih, Ruski center znanosti in kulture, ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov)

·  26.10.2018,  januar 2018, februar 2018, april 2018

Dobimo se na Magistratu
ob ponedeljkih, v Rdeči dvorani Magistrata, ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov)

·  13.11.2017, 15.1.2018, 26.3.2018, 16.4.2018

Zvoki mladih v Unionu in Študent–profesor
ob torkih, v Modrem salonu Grand hotela Union, ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov)

·  28.11.2017, 16.1.2018, 17.4.2018

Prisluhnimo v Operi
ob ponedeljkih, v Orfejevem salonu SNG Opera in balet Ljubljana, ob 19.30
(cikel recitalov/komornih koncertov – brez klavirja)

·  20.11.2017, 11.12.2017, 29.1.2018
__________________________________________________________________________

Glasba na vodi v sodelovanju s Turizmom Ljubljana
(koncerti na ploveči ladjici po Ljubljanici (od Prulskega do Mesarskega mostu in nazaj)

Razpisni program:
- raznolik, popularen, lahkotnejši 45 minutni program

Predviden je manjši honorar.

Termini koncertov:

·  četrtek, 29.06.2017, ob 19.00

·  četrtek, 06.07.2017, ob 19.00

·  četrtek, 13.07.2017, ob 19.00

·  četrtek, 20.07.2017, ob 19.00

·  četrtek, 27.07.2017, ob 19.00