21.04.2022

Razpisa Glasbene mladine Slovenije

Zveza Glasbene mladine Slovenije objavlja dva razpisa: GM oder 2022/23 ter Koncert, ki pride k vam.

Press Info

Glasbena mladina Slovenije

Razpis GM oder 2022/23

Koncertni cikel mladih GM oder je serija koncertov, na katerih se predstavijo mladi glasbeniki ali komorne skupine (do največ 6 glasbenikov). Na razpis se lahko prijavijo glasbenice in glasbeniki iz Slovenije in slovenske glasbenice in glasbeniki, ki živijo in delujejo v tujini in niso starejši od 25 let.

Koncertni spored naj bo v trajanju od 45 do 60 minut.

Spored mora vsebovati tudi delo/a nastalo/a v 20. oz. 21. stoletju. Vsaj četrtino sporeda morajo sestavljati dela slovenskih skladateljev. Strokovna komisija bo pri izboru nastopajočih in oblikovanju celotnega cikla upoštevala izvajalske kvalitete, pestro zastopanost zasedb in izviren koncertni spored.

Izpolnite spodnjo prijavnico in pripnite povezavo do
1) posnetek vašega nastopa (posnetek ne sme biti starejši od enega leta, lahko je amaterski, poskrbite le, da bo čim bolj kakovosten.);
2) fotografije

Datoteke naložite v enega od javno dostopnih spletnih oblakov (Dropbox, WeTransfer ali Google Drive) in v spodnjo prijavnico prilepite povezavo do le-teh.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslovu program@glasbenamladina.si ali na telefonski številki 041 208 852 (Uroš Mijošek, producent glasbenega programa).

Razpis je odprt do 1. maja 2022.

Razpis za nove komentirane programe glasbeno-kulturne v zgoje v ciklu Koncert, ki pride k vam

za nove komentirane programe glasbeno-kulturne vzgoje v ciklu Koncert, ki pride k vam.

Razpis je odprt do 25. maja 2022.

Koncert, ki pride k vam je cikel izobraževalnih, pestrih in zabavnih glasbenih programov, katerih namen je približati mladim poslušalcem umetniško in druge zvrsti glasbe s kakovostno izvedbo v živo; programe je mogoče izvesti v razredu, šolski avli, kulturni ustanovi …, v kraju naročnika programa, v dopoldanskem času.

Iščemo po vsebini in načinu izvedbe inovativne, interaktivne in ustvarjalne programe, oblikovane na podlagi meril kakovostne glasbene kulturne vzgoje, ki bodo dopolnili pouk glasbene umetnosti in mladim poslušalcem omogočili živ stik z glasbo in glasbenimi umetniki.

Programi (razen če se nadaljujejo z delavnico) naj ne bodo daljši od 45 minut, predstavljajo naj vsebine iz veljavnih učnih načrtov za glasbeno umetnost v devetletki in srednji šoli ali teme, primerne za predšolske otroke.

Natančnejši pogoji razpisa
1.) Program naj bo tematsko zaokrožena celota (komentiran koncert, predstava, delavnica, kulturni dan …). Sestavljen naj bo: 2/3 živega glasbenega dogajanja in 1/3 veznega besedila, ki dogajanje smiselno zaokroža, mlade poslušalce pa usmerja, osvešča, informira in aktivno vključuje v dogajanje. Komentar – povezovalno besedilo mora biti prilagojeno starosti poslušalcev.
2.) Zaželene so vse glasbene zvrsti (klasika, rock, etno, jazz, ljudska glasba …), glasbo lahko program povezuje z drugimi umetnostmi – likovno, literarno, gledališko, plesno … Lahko je tudi krajše glasbenoscensko delo, zanimivo predavanje ali delavnica.
3.) Program naj bo izvedljiv v različnih prostorih: v učilnici, avli, telovadnici, galeriji, dvorani …, običajno v dopoldanskem času med delovnim tednom.

Pri izbiri programov bomo upoštevali naslednje kriterije:
• kreativnost izvedbe,
• vključenost mladih poslušalcev v izvedbo programa – interaktivnost,
• povečevanje pestrosti obstoječega programa,
• večji delež v živo izvedene glasbe,
• ustreznost – primernost starostni stopnji,
• povezavo z veljavnimi učnimi načrti,
• možnost izvedbe v različnih prostorih.

Dodatna pojasnila:

Telefon: 01 23 22 570 ali 041 741 390
e-mail: branka.novak@glasbenamladina.si