27.01.2020

Šift: Carte Blanche

V ponedeljek, 27. januarja 2020, se bo v Centru kulture Španski borci, v okviru nove sezone projekta Šift, ki jo pripravlja Zavod Sploh, odvil koncertni performans za brezposelne, prekarne, deloholične in izgorele.

Press info

Šift: CARTE BLANCHE

"Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano." (49. člen ustave RS)

Zavod Sploh trasira novo sezono projekta Šift, ki se bo posvečal našemu razmerju do dela, našim užitkom, tesnobam in obsesijam povezanih z delom; ujetnikom lastnega dela in ekonomskemu suženjstvu, poblagovljenju dela kot vrednosti na trgu dela, normativnim diktatom družbeno koristnega dela-človeka-dejavnosti…

Glede na ustavno zagotovljeno svobodo dela in na svobodo izbire poklica in pravice do dela Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 15) se zdi, da imamo v sodobni družbi povsem svobodne in proste roke, ko gre za vprašanje kaj bomo delali, kako bomo delali, zakaj bomo delali in za koga bomo delali. Toda tako svoboda kot pravica do dela vse bolj postajata tehnokratsko orodje nadzorovanja družbe in posameznika …

Koncertni performans bo dal proste roke anksioznosti, povezani z delom, tesnobi odsluženih, brezposelnih, prekarnih, izgorelih delavcev in deloholikov.

Izvedba: Loup Abramovici, Mary Anne Blanche, Tomaž Grom, Eduardo Raon, Anja Novak, All Strings Detached (Jana Beltran, Vesna Godler), Ana Kravanja, Samo Kutin, Marjan Stanić, Špela Trošt, Simon Klavžar, Maja Megla, Bojan Jablanovec, Kristina Svetec, Hotimir Knific, Gal Škrjanec Skaberne …

Izkupiček od vstopnic namenjajo organizaciji Zveza prijateljev mladine Moste-Polje za družino v stiski.