07.09.2015

Sodobna glasba z vrhunskimi izvajalci v Posočju – Kogojevi dnevi, XXXVI. Edicija

Mednarodni festival za sodobno glasbo – Kogojevi dnevi se dovija že šestintrideset let. Osnovni kredo festivala je promocija sodobne slovenske ustvarjalnosti na domačih tleh v širšem smislu, koncerte pa prirejajo tudi v zamejstvu v Italiji in Benečiji.

Metka Sulič

Osrednji dogodek bo v cerkvi Marije Vnebovzete z Orkestrom Padove in Benečije in hrvaško dirigentko Nado Matošević Orešković. (Foto: Kogojevi dnevi)
Foto: Kogojevi dnevi

Naselje Kanal ob Soči, ki je tesno strnjeno ob regionalni posoški cesti, je majhno severnoprimorsko središče umetnosti. Tam se je rodila ali živela in ustvarjala večja skupina umetnikov, ki so se vpisali v kulturno zgodovino Slovenije. Kontrada, najstarejši kotiček naselja ob cerkvi, je zgodovinsko in kulturno središče Kanala. Tam so v Gotski hiši Galerija Rika Debenjaka, spominska soba Marija Kogoja in knjižnica Josipa Kocijančiča. Ta prizorišča so že šestintrideset let povezana z Mednarodnim festivalom za sodobno glasbo – Kogojevimi dnevi. Vsaka edicija se prične s slavnostnimi govori, z odprtjem likovne razstave in s koncertom v cerkvi Marije Vnebovzete.

Začetki festivala so povezani z domačini, med drugim z dirigentom Antonom Nanutom in skladateljem Marijanom Gabrijelčičem. Organizator festivala je Prosvetno društvo Soča Kanal, ki programsko shemo ohranja nespremenjeno. Osnovni kredo festivala je promocija sodobne slovenske ustvarjalnosti na domačih tleh v širšem smislu. Sprva je bil usmerjen v oživljanje del Marija Kogoja, ki je živel v Kanalu. Dandanes pa gostujoči glasbeniki izvajajo vsa slovenska dela in skladbe tujih skladateljev iz 20. stoletja. S tem tuji glasbeniki slovenska dela vključujejo tudi v lastne koncertne programe in se z njimi predstavljajo pred tujim poslušalstvom. Za obisk tujih koncertnih prizorišč poskrbi festival sam. Kot pomemben branik slovenskega ustvarjanja imajo Kogojevi dnevi koncerte v zamejstvu v Italiji in Benečiji. Na njih poskrbijo, da se predstavijo zlasti slovenski in perspektivni mladi, šele uveljavljajoči se glasbeniki.

Te smernice festivala so jasno začrtane tudi v šestintrideseti sezoni festivala, ki bo potekala med 4. septembrom in 21. oktobrom na različnih lokacijah.

Začetni zagon festivala, ki bo na Kontradi v Kanalu, bo v znamenju pozdravnih besed predsednika društva Cirila Zlobca in slavnostnega govora ministrice za kulturo, magistrice Julijane Bizjak Mlakar. V Galeriji Rika Debenjaka bo otvoritev razstave akademskega slikarja Andreja Jemca. Osrednji dogodek bo sledil v cerkvi Marije Vnebovzete z Orkestrom Padove in Benečije in hrvaško dirigentko Nado Matošević Orešković. Moderato Marijana Gabrijelčiča bosta kot solista izvajala italijanski trobentar Simone Lonardi in organist Gregor Klančič, Koncert za harfo Lucijana Marije Škerjanca pa harfistka Mojca Zlobko Vajgl.

Gledališki igralec Radoš Bolčina bo pripravil večer poezije Cirila Zlobca v Galeriji Rika Debenjaka. Ob izbrani poeziji iz zbirke Ljubezen – čudež duše in telesa bo zazvenela harfa v izvedbi Mojce Zlobko Vajgl. S tem se bo obeležilo pesnikov 90. jubilej.

Reden gost festivala, Slovenski oktet, za vsak nastop pripravi poseben program, ki ga opredeljujejo zlasti novitete slovenskih skladateljev. Tokrat se bo s praizvedbo pesmi Štefana Maurija poklonil spominu na skladatelja iz Avč, domačina, ki je preminul lani.

Kar trije koncerti bodo potekali med Slovenci na italijanskih tleh. Dolgoletni soorganizator festivala je Kulturni center Lojze Bratuž v Gorici. Tam bo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije z mezzosopranistko Barbaro Jernejčič Fürst in mlado primorsko violinistko Veroniko Brecelj, ki prihaja iz Šempetra pri Gorici in študira na Univerzi za umetnost v Berlinu, izvedel dela Uroša Kreka in Nane Forte.

Glasbena matica Trst bo v vlogi pomembnega partnerja. Na koncertu za mladino v Osnovni šoli Kanal se bodo predstavili najperspektivnejši učenci vseh treh izpostav Glasbene matice, in sicer iz Trsta, Gorice in Špetra. V dvorani Glasbene šole Nova Gorica bo nastopil mednarodno uveljavljeni harmonikar in profesor Glasbene matice Trst Igor Zobin. Koncert bo potekal tu iz številnih prijateljskih razlogov, ki povezujejo ti glasbenopedagoški ustanovi. Eden bolj zanimivih je ta, da oddelek harmonike v Novi Gorici sestavlja okrog 60 mladih harmonikarjev.

Čeprav že vsak dogodek predstavlja vrhunske umetnike in pomembna slovenska glasbena dela, se med vrhunce festivala vsekakor uvršča koncert v Kulturnem domu Nova Gorica. Sodelovanje, ki sega daleč nazaj, bo hkrati odprlo Glasbeni abonma novogoriškega Kulturnega doma. Orkester Slovenke filharmonije se bo pod taktirko Antona Nanuta poklonil Lojzetu Lebiču, in sicer z izvedbo kantate Požgana trava. Solista bosta mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fürst in rogist Boštjan Lipovšek.

Naselje Bardo v Benečiji je tradicionalno najbolj oddaljeno prizorišče festivala. V tamkajšnji cerkvi svetega Jurija bo na nedeljsko popoldne Komorni godalni orkester Akademije za glasbo Ljubljana izvajal dela slovenskih skladateljev in novitete.

Zaključek Kogojevih dni bo potekal v sodelovanju z Glasbeno matico Trst. Prvič v zgodovini bo festival obiskal osrednjo cerkev tržaške škofije. V katedrali svetega Justa, tem cerkveno-kulturnem središču tržaških Italijanov, bo sklepne note festivala izvedel Trio Seraphim (sopranistka Marta Močnik Pirc, trobentar Jure Gradišnik, organist Klemen Karlin). Na devetih koncertih bodo zazvenele novitete Marjana Mlakarja, Štefana Maurija, Andreja Černeta, Marca Sofianopula in skladbe mnogih slovenskih skladateljev, od Janka Ravnika in Ivana Florjanca do Alda Kumarja in drugih.

Vstopnine ni. Več o programu pa najdete na Turistično informacijskem centru Kanal.