26.04.2016

Umetniške rezidence v Berlinu, Londonu, new Yorku in na Dunaju

Rok prijave: 8. junij 2016.

SIGIC

Ministrstvo za kulturo RS

Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Financiranje vključuje:

 • financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v omenjenih mestih ter,
   
 • povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 850 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 750 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks, krepitev njihove mednarodne uveljavitve ter uveljavljanje slovenske kulture in umetnosti v tujini.

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:

 • uprizoritvena umetnost,
 • likovna umetnost,
 • arhitektura in oblikovanje,
 • glasbena umetnost,
 • intermedijske umetnosti,
 • film in AV-kultura,
 • knjiga,
 • kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,

da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter so namenjena enomesečnemu bivanju in ustvarjanju umetnikov ter drugih posameznikov, ki delujejo v umetnosti in kulturi.

Pogoji sodelovanja na razpisu

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • če so bili stranka (bodisi kot fizična oseba bodisi kot zastopnik pravne osebe) ministrstva, Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra - javne agencije RS oz. Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v l. 2015 in 2016, in so izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
 • niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2013, 2014, 2015 ali 2016 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
 • niso prejemniki štipendij in/ali šolnin ministrstva, pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo za dodiplomski in podiplomski študij (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
 • niso prejemniki sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do umetniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
 • soglašajo z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku oz. Berlinu oz Londonu oz. na Dunaju ter povračilu dela potnih stroškov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
 • dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev).

Vsak prijavitelj bo lahko bival v stanovanju v terminu, ki bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in ustvarjanja v stanovanju med njim in ministrstvom, ki jo ministrstvo sklene s prijaviteljem pred odhodom v rezidenco. Prijavitelj se na pričujoči javni razpis lahko prijavi za bivanje le v eni rezidenci. V primeru dodeljene umetniške rezidence, bo izbrani prijavitelj lahko v stanovanju bival največ en mesec

Povezava do razpisnega besedila in prijavnih obrazcev