31.05.2017

Valli del Natisone Through Landscape 2017

Razpis za prijavo na drugi izvedbi Valli del Natisone Through Landscape je namenjen posameznim umetnikom in profesionalnim skupinam, ki se ukvarjajo z gledališčem, baletom, glasbo in vizualno umetnostjo.

SIGIC

Valli del Natisone Through Landscape 2017 (2. - 16. september)

Valli del Natisone Through Landscape (2. - 16. september 2017) je kulturni dogodek, ki želi v prelepem okolju Benečije združiti umetnike različnih žanrov iz vse Evrope.

Valli del Natisone – Through Landscape 2017 je projekt občine Srednje, oblikovan s prispevkom dežele Furlanije Julijske krajine; s pokroviteljstvom občin Sv. Lenart, Sovodnje, Grmak in Tolmin; soorganizira ga Kulturno Društvo Tinaos, v sodelovanju s Kulturnim društvom Potok, gledališkim društvom Benečije: Beneško gledališče, Pro Loco Nediške doline, Društvom Srebrna kaplja, Društvom Malin-Mill ter Športnim in rekreacijskim društvom Gorenji Tarbij; tehniška partnerja sta Albergo Diffuso Valli del Natisone in Agriturismo Bozica; z izdatnim sponzorstvom CrediFriuli. Široka udeležba lokalnih društev in občin z obeh strani meje, kaže na željo skozi umetnost oživiti zgodovinsko dediščino - pokrajino, arhitekturo - ter podeželske in biotske raznovrstnosti. Tako lahko postane Beneška Slovenija stičišče produktivnih in ustvarjalnih procesov ter motor kulturnih pobud.

Razpis je namenjen umetnikom in profesionalnim skupinam, ki delujejo na  področju predstav v živo: gledališče, balet, glasba, vizualna umetnost, performans in   multimedija. Razpis ponuja štiri rezidence, z namenom, da bi podprl umetniško produkcijo v prvi polovici septembra 2017 na območju Benečije. Razpis predvideva  celotno nagrado v višini 2.000,00 evrov bruto. Vsota bo enakovredno razdeljena med štirih izbrane projekte. Izbrani umetniki bodo gosti v počitniških hiškah, ki se   nahajajo na različnih koncih Nadiških dolin, v obdobju od 1. do 17. septembra (16 noči).

Razpis je namenjen posameznim  umetnikom ali profesionalnim  skupinam, ki štejejo največ pet članov. Toplo se priporoča lastno prevozno sredstvo. Umetniki lahko prijavijo vsa dela, tudi tista, ki so še v raziskovalni fazi. Izključeni bodo vsi projekti, ki so že bili predstavljeni v javnosti. 

Projekti bodo izbrani s sklepom komisije sestavljene iz predstavnika občinskega odbora Srednje, iz umetniškega vodja Društva Tinaos in iz enega člana partnerjev projekta. Dokumentacija, ki je na razpolago na spletni strani www.throughlandscape.com, naj bo poslana na naslov: tinaos@arubapec.it. V predmetu naj bo vključen napis “Bando Valli del Natisone – Through Landscape 2017”. Rok za prijavo je do 5. JULIJA 2017, sklep žirije bo 17. julija 2017 objavljen na spletni strani projekta.

Valli Natisone
Valli del Natisone