22.03.2017

Nove izdaje GNI

Glasbenonarodopisni inštitut je v zadnjem času izdal tri oziroma štiri izdaje, ki so vsekakor vredne pozornosti: zgoščenko "Haloško petje na tretko" s pripadajočo monografijo, zgoščenko "Hodili so jih poslušat: pesemsko izročilo kamniškega območja" ter elektronsko izdajo zbirke pesmi Josipa Dravca "Glasbena folklora Prlekije" z dodanimi zvočnimi posnetki.

Viktor Škedelj Renčelj

Naslovnica zgoščenke Hodili so jih poslušat

Haloško petje na tretko je dvodelna izdaja, ki obsega monografijo s pripadajočo zgoščenko. Monografijo sestavlja pet (strokovnih) prispevkov in pesmarica. Uvodni besedi dr. Urše Šivic sledi prispevek Lojzke Merc, vodje ženske ljudske pevske skupine Trstenke iz haloškega Podlehnika, ki so posredno tudi dale pobudo za nastali projekt. Sledita besedili Jasne Vidakovič, nekdanje urednice za ljudsko glasbo na Radiu Slovenija in avtorica ter voditeljica radijskih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ter dr. Mirka Ramovša, nekdanjega sodelavca Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU. Vsi prispevki članki bralcu prinašajo pričevanja neposrednih izkušenj avtorjev s tovrstnim haloškim štiriglasnim petjem. Sledi strokovni članek dr. Urše Šivic, v katerem petje na tretko razčlenjuje z glasbeno-analitičnega vidika. Drugi del monografije predstavlja pesmarica, ki jo sestavljajo transkripcije štiriindvajsetih terenskih zvočnih posnetkov; osemnajst od njih je zvočno predstavljena tudi na spremljajoči zgoščenki.

Zgoščenka Hodili so jih poslušat: pesemsko izročilo kamniškega območja prinaša kar petintrideset primerov arhivskih posnetkov ljudskega petja iz okolice Kamnika. Namreč: sodelavci GNI so v svet Grintovcev, Tuhinjske doline in okolice z magnetofonom vstopili že v 50-ih let 20. stoletja! Spremni esej k izdaji je prispevala dr. Marija Klobčar.

Opozoriti velja še na digitalno reizdajo monografije Glasbena folklora Prlekije, ene izmed temeljnih glasbeno folklorističnih knjig druge polovici preteklega stoletja, ki ga je Josip Dravec izdal ob pomoči nekaterih sodelavcev SAZU in GNI. Ker gre za zelo odmevno delo so se sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta ob pridobitvi zvočnih posnetkov terenskega dela odločili za ponovno, zvočno obogateno elektronsko izdajo knjige.