13.12.2018

0,5 % svoje dohodnine lahko namenite tudi nam

Že tretje leto vsa sredstva, zbrana z naslova namenitve dela dohodnine, namenjamo organizaciji in izvedbi projektov usposabljanj in izobraževanj na področju glasbe.

SIGIC

0,5 % dohodnine lahko namenite tudi nam

Kot društvo s statusom društva v javnem interesu na področju kulture smo tudi mi upravičeni do dela dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. Zahtevek za namenitev dela dohodnine za donacije najdete TUKAJ in ga lahko pošljete elektronsko ali po navadni pošti na pristojni davčni urad oziroma izpostavo. Davčni organ upošteva veljavne zahteve za namenitev dela dohodnine, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Za odmero dohodnine za leto 2018 bo zadnji rok za oddajo 31. 12. 2018.

Hvala, tudi z vašim prispevkom razvijamo svoje poslanstvo!