09.03.2017

32. Slovenski glasbeni dnevi tokrat v znamenju glasbe med obema svetovnima vojnama

Na novinarski konferenci v Viteški dvorani Križank so predstavili program letošnjih Slovenskih glasbenih dnevov in obsežnega spremljajočega programa.

Tanja Benedik

Od leve: Romeo Drucker (Godalni kvartete Tartini), Patrik Greblo (produkcija RTV Slovenija), Lovrenc Arnič (dirigent), Darko Brlek (direktor Festivala Ljubljana), Jernej Weiss (vodja muzikološkega simpozija), Leon Stefanija (Univerza v Ljubljani, Filozofs
Foto: Odzven

Na novinarski konferenci v Viteški dvorani Križank so predstavili program letošnjih Slovenskih glasbenih dnevov in obsežnega spremljajočega programa.

Direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek je izpostavil pomembnost prireditve, ki je izrazito nekomercialna in nastaja z minimalno podporo države ter precej večjo Mestne občine Ljubljana. 

Najprej je znanstveni del prireditve, Mednarodni muzikološki simpozij (od 18. do 21. marca), predstavil prof. dr. Jernej Weiss, vodja simpozija, ki nosi naslov Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama. Za omenjeno obdobje je značilen ne samo odmik od tradicionalnih pristopov iz 19. stoletja, temveč tudi menjavanje in vpeljevanje mnogih novih kompozicijskih tehnik. Na simpoziju bo sodelovalo 24 predstavnikov iz osmih držav, ki nas bodo seznanili s slogovnimi in kompozicijsko-tehničnimi raznolikostmi iz obdobja med obema vojnama. Več o programu: http://www.ljubljanafestival.si/event/muzikoloski-simpozij/.

Otvoritveni koncert (17. marec), o katerem je spregovoril Lovrenc Arnič, bo v znamenju glasbe Slavka Osterca, Marija Kogoja in Dimitrija Žebreta, ki so ustvarjali z zelo raznolikimi kompozicijskimi tehnikami, čeprav so ustvarjali v istem obdobju. Solist bo pianist Marjan Peternel. Program: http://www.ljubljanafestival.si/event/orkester-slovenske-filharmonije-4/.

Koncert Godalnega kvarteta Tartini s sopranistko Štefico Stipančević (19. marec) bo v Kopru. Znova bodo na sporedu dela zgoraj omenjene trojice skladateljev, ki se jim bo pridružil še Lucijan Marija Škerjanc. Program: http://www.ljubljanafestival.si/event/godalni-kvartet-tartini/.

20. marca nas Koncertni atelje DSS vabi, da prisluhnemo delom Blaženke Arnič-Lemež, Nejca Bečana, Bojana Glavine, Györgyja Kurtága, Uroša Rojka in Marka Tajčevića. Program: http://www.ljubljanafestival.si/event/koncertni-atelje-drustva-slovenskih-skladateljev/.

21. marca bomo med ostalimi samospevi, ki jih bosta poustvarili mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fürst in Gaiva Bandzinaitè, slišali tudi precej neznane samospeve Matije Bravničarja na partizansko liriko Ketteja in Kajuha. Program: http://www.ljubljanafestival.si/event/slovenski-samospev/.

Dan kasneje bo slovenske samospeve različnih avtorjev predstavila sopranistka Theresa Plut ob spremljavi organistke Polone Gantar. Program: http://www.ljubljanafestival.si/event/slovenski-samospev/.

Slovenske glasbene dneve bo zaokrožil Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Solist bo violinist Žiga Brank. Program: http://www.ljubljanafestival.si/event/simfonicni-orkester-rtv-slovenija-2/.

Seveda pa Slovenski glasbeni dnevi ne minejo brez spremljevalnih dogodkov. Tokrat bodo dogajanje oplemenitili Noč slovenskih skladateljev kot preddogodek 16. marca (http://www.ljubljanafestival.si/event/noc-slovenskih-skladateljev/), razstava del slikarja Klavdija Palčiča in predstavitev znanstvene monografije Sizifovsko lépo: portret Uroša Rojka Leona Stefanije (http://www.ljubljanafestival.si/event/leon-stefanija-uros-rojko/).