08.06.2020

Dan Primoža Trubarja

Koliko bi vas brez medijev vedelo, da je danes dan Primoža Trubarja?

SIGIC

Dan Primoža Trubarja
Foto: Maia Juvanc

Danes je državni praznik, s katerim od leta 2010 obeležujemo rojstvo osrednjega lika slovenskega protestantizma, Primoža Trubarja. Rodil naj bi se na današnji dan leta 1508.

Trubar je utemeljitelj knjižne slovenščine in pobudnik oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora. Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji ter zagovarjal nauk Martina Luthra. Širil je protestantsko vero in je po idejah reformatorjev (verske knjige v ljudskem jeziku) začel pisati slovenske knjige. Med prvimi sta bila Katekizem za izobražene bralce in Abecednik, ki je priročnik za branje (»Ane bukvice, iz tih se ti mladi inu preprosti Slovenci mogo lahko v kratkim času brati navučiti.«).

Vpliv Martina Lutra, ki je glasbi dodelil osrednjo vlogo pri obredju in jo označil za najučinkovitejše sredstvo za širjenje božjega nauka, se kaže tudi pri Trubarju. Značilni protestantski vidik, ki ga odsevajo Trubarjeva glasbena dela, glasbo postavlja v funkcijo razumevanja besedila, vendar jo kljub temu povzdiguje nad samo besedilo. Melodija napevov je pomembnejša, saj so reformatorji besedilo prirejali po muzikalnem in ne po besednem naglasu. Trubarjeve skladbe so pri slovenskih pevskih zborih še vedno zelo priljubljene in pogosto izvajane.

Več o Trubarju najdete tudi na našem portalu MOMUS.

Nu pujte, pujte vsi ljudje (MePZ AG v Ljubljani, dir. Sebastjan Vrhovnik)