08.01.2018

Javni kulturni razpis za območje občine Mislinja

Javni razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Mislinja je odprt do 5. februarja 2017.

Press info

JSKD

Predmet razpisa Mislinja-PrP-2018 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev, ki so:
•    redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
•    produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
•    skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;
•    izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna dejavnost.

Več o razpisu in prijavnih obrazcih.