07.11.2016

Javni razpis Mestne občine Ljubljana za izbor kulturnih projektov v letu 2017

Razpis je odprt do 1. decembra 2016

Press

MOL

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
A/uprizoritvene umetnosti,
B/glasbene umetnosti,
C/vizualne umetnosti, 
D/intermedijske umetnosti,
E/kulturno-umetnostna vzgoja,
F/knjiga in mesto,
G/Ljubljana bere,
H/mladike - prvi projekti.

MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2017 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: 
- spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, 
- podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture, 
- spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture, 
- povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu, 
- povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, 
- večanje dostopnosti knjig in branja.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti, ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 1.12. 2016 do 24. ure.

Več o razpisu, razpisnih pogojih in kriterijih najdete TUKAJ