14.10.2016

Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov v letu 2017

Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2017, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2017. Rok za prijavo: 7. november 2016

Press

Ministrstvo za kulturo

Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-UM-2017, je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2017:

  • nevladnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM;
  • javnih zavodov na področju kulture, ki v letu 2016 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2017, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);
  • ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti. 

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja večjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mladih, šele uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev. 

 

Ministrstvo na področju glasbene umetnosti razpisuje dva sklopa:

SKLOP 1, ki zajema: staro glasbo, simfonično, orkestralno, komorno in vokalno glasbo, vokalno-instrumentalno glasbo, sodobno komponirano in improvizirano, eksperimentalno in elektronsko glasbo, zvočno umetnost, opero in druga glasbenoscenska dela ter balet.

SKLOP 2, ki zajema: vse oblike tradicionalnega in sodobnega jazza, glasbe sveta in etno glasbo, raznovrstne popularne in alternativne glasbene zvrsti in oblike, šanson, kantavtorsko glasbo, tradicionalne glasbene zvrsti in sodobno tradicijsko glasbo.

SKLOP 1 in SKLOP 2 zajemata pet podpodročij:

Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju koncertov in glasbeno scenskih predstav, ki bodo izvedeni v Sloveniji v letu 2017. Prijavljeni so lahko posamični koncerti in glasbenoscenske predstave ali pa serije dogodkov, v obliki glasbenih festivalov ali koncertnih ciklov. Izvajalci koncertov in glasbenoscenskih predstav so lahko domači ali tuji. Organizacija glasbeno scenskih predstav obsega premiero in njene ponovitve v letu 2017. Koncerti v zasebnih prostorih organizatorja morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za javne prireditve. Organizator mora zagotavljati javno dostopnost (najmanj 30 obiskovalcev).

Naročila izvirnega glasbenega dela ali koreografije

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju novih glasbenih del ali koreografij slovenskih ustvarjalcev. Vsako naročeno delo mora biti javno izvedeno in arhivirano v letu 2017. V kolikor novo delo prijavlja ustvarjalec sam, mora vlogi pridati izjavo izvajalca o načrtovani izvedbi projekta. Prijava novega glasbenega dela mora biti usklajena s priporočenim tarifnikom za avtorske honorarje za nova glasbena dela in koreografije, ki je del priloge tega razpisnega besedila. Prijavi naročila izvirnega glasbenega dela ali koreografije je potrebno priložiti izdelano partituro oz. zapis koreografije.

Podpodročje: Glasbeno založništvo

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju glasbenih izdaj slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev. Zajema izdajanje nosilcev zvoka, notnega gradiva ter zvočnih in notnih izdaj v pretočni obliki. Vsaka izdaja mora biti javno dostopna. Prijavi glasbene izdaje je potrebno priložiti zvočni (demo) ali notni zapis, vsaj v eni tretjini predvidene celote izdaje.

Avtorski projekt

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju avtorskih projektov slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Avtorski projekt je celovita in zaokrožena celota ustvarjalnega in raziskovalnega dela na področju glasbene umetnosti, ki mora biti ob zaključku javno predstavljeno in arhivirano. Podpodročje je namenjeno posameznikom, ki imajo status samozaposlenega v kulturi na področju glasbene umetnosti.

Delovne štipendije

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic s področja glasbenih umetnosti. Namen delovne štipendije je spodbujanje ustvarjalnega in raziskovalnega dela ter mobilnosti posebej nadarjenih ustvarjalcev v glasbenih umetnostih. Vrednost sofinancirane delovne štipendije je 5.000 EUR.

Več o razpisu ter pogojih in kriterijih razpisa lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kulturo.