01.03.2021

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis v okviru izbora operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD. Razpis se nanaša na dve točki: subvencije za delodajalce ter dopolnilna izobraževanja v kulturi.

Press Info

JSKD

a) Subvencije za delodajalce:

(v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitev brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice.

b) Dopolnilna izobraževanja v kulturi:

v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi.

Rok za oddajo je 22. marec 2021.