26.01.2018

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer v letu 2018.
Rok za prijavo: 16. februar 2018.

Press info

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer v letu 2018. z naslednjo vsebino: redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe, če že ni sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije,  izobraževanje strokovnih kadrov za izvedbo kulturnih dejavnosti, kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine.

Upravičeni prijavitelji so izvajalci programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Log - Dragomer.

Več o razpisu in prijava.