12.09.2018

KID Kibla: javni poziv za program 2019

Kibla vabi slovenske umetnice in umetnike, ustvarjalke in ustvarjalce k prijavi del s področja sodobne umetnosti: interdisciplinarne, intermedijske, avdio-vizualne, vizualne in glasbene umetnosti za leto 2019.

Press info

KID Kibla: javni poziv za program 2019

Poleg posameznikov KD Kibla vabi tudi kolektive, institucije, producente in posrednike. Medij ni omejitev, vendar si želijo predvsem inovativnih, tehnološko podprtih intermedijskih in interdisciplinarnih umetniških del.

Vsebinski fokus je širok spekter na temo migracij, kontinuiranih socialnih in kulturnih sprememb v 21. stoletju. Sodobna umetnost prestopa meje dovoljenega, meje družbeno splošno sprejetih dogovorov, raziskuje in demonstrira vkleščenost individuuma v norme in predpisane identitete in artikulira radikalno reduciran občutek svobode.

Izbrali bodo sodobna dela in programe, ki bodo predstavljena posamezno ali v okviru večjih skupinskih razstav in festivalov – na eni izmed treh lokacij, ki jih Kibla uporablja za izvajanje programa v Mariboru: Multimedijski center Kibla v Narodnem domu, artKit v Rotovški hiši in Kibla Portal na Valvasorjevi 40.

Predlagana dela so lahko v nastajanju v obliki produkcije, koprodukcije, postprodukcije ali gostovanja. Z izbranim ustvarjalcem, ustvarjalko ali predstavnikom skupine bodo pretehtali konkretne možnosti o sodelovanju, ki vključuje svetovanje, strokovno pomoč in kompletno izvedbo javne predstavitve: prostor, tehnično pomoč pri izvedbi, promocijo in mreženje ter foto-, video- in morebitno tiskano dokumentacijo dogodka/dela. V izbranih primerih bodo nudili tudi razpoložljiva produkcijska sredstva. Uspešno izvedena dela in ustvarjalce bodo v skladu z možnostmi promovirali in mrežili v Sloveniji in evropskem prostoru (v obliki predstavitev, postprodukcij, ponovitev, gostovanj itd.) kompatibilnim slovenskim in evropskim partnerjem ter drugim institucijam, s katerimi Kibla sodeluje.

V prijavi pošljite kratko biografijo z najpomembnejšimi projekti (z morebitnimi linki na internetne povezave), kratek opis projekta (koncept in izvedba) z morebitnim slikovnim materialom ter kontakt.

Prijave pošljite najkasneje do 7. oktobra 2018 na: kibla@kibla.org ali na naslov KID Kibla, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, Slovenija