21.03.2017

Razpis za izbor slovenskih skladb za kompilacijo world music, folk in etno glasbe v letu 2017

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center bo v letu 2017 izdal kompilacijo aktualne slovenske glasbene ustvarjalnosti s področja t.i. world music, folk in etno glasbe. Rok za prijave: 11. april 2017.

SIGIC

Kompilacija

Cilj razpisa: izdaja kompilacije aktualne slovenske glasbene ustvarjalnosti s področja t.i. world music, etno in folk glasbe z namenom njenega predstavljanja in promoviranja v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.

Kompilacija, s katero želimo v prvi vrsti zaobjeti sodobne in inovativne avtorske pristope v omenjenih glasbah, bo med drugim predstavljena na mednarodnem glasbenem sejmu Womex 2017.

Prijava na razpis mora vsebovati:
- posnetek skladbe slovenskega avtorja, ki ni bila izdana pred letom 2014 (mp3),
- podatki o skladbi: izvajalska zasedba,
                                       datum posnetka
                                       datum izdaje
                                       založba (v primeru, da je bila skladba izdana)
                                       minutaža skladbe
- reference izvajalske zasedbe s seznamom izvedenih koncertov zasedbe v obdobju 2014-2017 

Vse podatke iz druge in tretje alineje nam posredujte v word ali pdf datoteki.

V primeru izbranih skladb bodo z imetniki avtorskih, izvajalskih in fonogramskih pravic sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni pogoji za prenos pravic reproduciranja in distribuiranja skladbe in posnetka na kompilaciji (v obliki izdanega fonograma in digitalne izdaje) ter druge obveznosti pogodbenih strank. V primeru, da pogodb z imetniki pravic izbrane skladbe ne bo mogoče skleniti, bo na kompilacijo uvrščena skladba z rezervne liste, na kateri bodo po prednostnem vrstnem redu razvrščene neizbrane skladbe, prijavljene na razpis.

Prijava lahko vsebuje več posnetkov (največ tri), pri čemer je potrebno za vsako skladbo posebej zapisati podatke o skladbi (glej drugo alinejo zgoraj).

Prijavo je potrebno poslati po elektonski pošti na naslov info@sigic.si.

Skrajni rok za pošiljanje prijav je torek, 11. april 2017.