26.01.2022

Rezultati ankete PLASA in #WeMakeEvents

Znani so rezultati nedavne ankete o globalnem stanju industrije dogodkov.

Press Info

PLASA in #WeMakeEvents

Delni povzetek:

-45% anketiranih podjetij si je moralo vzeti dodaten kredit

-69% anketiranih podjetij se sooča s pomankanjem kvalificiranega kadra, zaradi katerega bo prišlo do zamud v tretjini projektov, druga tretjina projektov pa bo odpovedana

-večinski manko kadra je pri delavcih na terenu, okoli tretjino podjetij, pa bo moralo ponovno izobraziti inženirje in tehnike

-64% samozaposlenih je moralo najti zaposlitev v drugih sektorjih

Dejavnost industrije dogodkov v veliki meri še vedno ne sme obratovati, zato je pričakovati, da bodo zgornji procenti le še večji.

Ve o rezultatih ankete si lahko prebere na spletni strani Plasa.