07.06.2021

Zakladnica praktičnih znanj poklicnih profilov kulturne produkcije

Delavnica praktičnih znanj poklicnih profilov kulturne produkcije poteka virtualno vsak zadnji torek v mesecu.

SIGIC

Tanja Cvitko
Foto: Žan Lebe

Skupina večkratnih udeleženk Poletne šole kulturnega menedžementa, ki jo vsako leto izvaja Ekonomska fakulteta Ljubljana, vabi na mesečna virtualna srečanja v zakladnico praktičnih in uporabnih znanj, ki jo polnijo različni poklicni profili kulturne produkcije, z območja celotne Slovenije. Neformalna skupina bodočih kulturnih menedžerk je spoznavno, podporno in izobraževalno okolje, kjer si solidarnostno in vzajemno svetujejo ob razvijanju projektov, delijo mreže kontaktov in v praksi preizkušene izvedbene načine projektov s področja kulture. Trenutno zastopajo poklicna področja: kulturni marketing, kulturni turizem, kulturna dediščina, glasbena produkcija, festivalska produkcija. "Prizadevajmo si za utrjevanje kulturnega sektorja, ki povezuje in gradi mostove ter ga postavljajmo v središče javnih razprav in posledično (so)odločanja. Razvijajmo intelektualno radovednost, spoštovanje, razumevanje, strpnost (toleranco), dialog in verjetno najpomembnejšo vrednoto v času pandemije - solidarnost," je dejala kulturna producentka Tanja Cvitko.

Glavni razlog virtualnih srečanj je izšel iz aktualne epidemiološke situacije, ki je omejila produkcijo in srečevanja v živo, vendar je ravno produkcijsko zatišje priložnost za kovanje novih ali inovativnih produkcijskih prijemov v prihodnosti, v novi realnosti.

Več informacij in vključitev v adremo za sporočanje je na voljo pri mariborski kulturni producentki: tanja.cvitko@gmail.com.