13.12.2018

Drugi Radio: Cikel predavanj o godbenih žanrih

Radio Študent in Druga godba sta združila moči in se odločila za izložbeno serijo Drugi Radio - cikel predavanj na temo raznolikih, bolj ali manj smiselnih, bolj ali manj navadnih godbenih žanrov.

Press info

Drugi Radio: Cikel predavanj o godbenih žanrih

Aktualni ali bivši sodelavci Radia Študent bodo torej pametovali, učili, razlagali in predstavljali.

Petek, 14. december 2018, Vodnikova domačija - Ljubljana

17.00 - Miha Zadnikar: Politično v besedilu / politično v glasbi

Objeli bomo stoletje (reprodukcije, z njo pa tudi preverljivih, širšemu prebivalstvu dostopnih form / vsebin) in se pri tem držali kar obeh okroglih obletnic — 1918 in 1968. S tema mejnikoma se najdemo sredi tistega, kar nas zanima, torej tako v zamahu delavskega gibanja kakor pri burnih zahtevah po neki povsem novi mladosti. In z njo tudi novi muziki. Kako in s kakšnimi učinki prelomne dogodke pospremi zvok? Razmerje med revolucionarnostjo v tekstu in revolucionarnostjo v glasbi, ugotavljamo, je precej simptomatično. Nikakor namreč ni izenačeno: Kolikokrat se, denimo, pripeti, da krepke, udarne, mejne zadeve v besedilih pospremi povsem udobna muzika, ki bi prej sodila v svet “meščanske” zasanjanosti ... Z nekaj zgledi bomo spoznali, da se revolucionarnost v muzikah dogodi povsem neodvisno od političnosti trenutka — praviloma se rodi “že prej” oziroma “drugje”. Kdaj, kje in zakaj?

18.00 - Igor Bašin - BIGor: "Bori se za svojo glasbo." (Bojan Adamič)

Koliko je bil zgornji nasvet Tita skladatelju Bojanu Adamiču, naj se bori za svojo (jazz) glasbo, relevanten za Buldožer v drugi polovici 1970 let ter nato za punk in novi val v začetku 1980 let? Zanimalo nas bo, ali je relevanten še danes, in tudi, kakšno vlogo igra v tem posameznik/ca, ki dela v mediju in širi muziko.