29.03.2013

Eksperiment Slovenia

Kompilacija Eksperiment Slovenija predstavlja široko, večpomensko ustvarjalno polje ustvarjalcev, ki snujejo v mediju zvoka in se vsak na svoj način dotikajo raznoterih sodobnih zvočnih estetik.

SIGIC

Eksperiment Slovenia

Različni izvajalci

Eksperiment Slovenia

SIGIC
2013

Kompilacijski CD Eksperiment Slovenia predstavlja nekatere najvidnejše in najbolj zanimive ustvarjalce ter izvajalce na področju eksperimentalne, alternativne in svobodno improvizirane glasbe ter zvočne umetnosti, ki so s svojim delom v zadnjih letih najbolj zaznamovali tovrstno glasbeno sceno na Slovenskem.

"Zadnja leta lahko vidimo polja križišč sodobnega jazza, elektroakustične glasbe, zvočne umetnosti, sodobne klasične glasbe, svobodno improvizirane glasbe in bolj eksperimentalno usmerjenih elektronskih godb kot prelomna, polna novih iniciativ, pobud, mreženj in vznikov novih prostorov, kjer se postopno uveljavljajo mlajše generacije ustvarjalcev, ki pa tkejo vezi s starejšimi preko skupinskih predstavitev, sodelovanj in muziciranj. Čeprav gre v sestavku za vsebinsko morda razpršene subjekte in vsebine, pa je vsem skupno preizpraševanje ustaljenih modelov v glasbi in zvočni umetnosti, iskanje novih ustvarjalnih principov in strategij, vzpostavljanje novih diskurzov in refleksijo porajajočih estetik in kritike, in ot na visoki ustvarjalni ravni."
Luka Zagoričnik, glasbeni kritik in publicist, 
urednik kompilacije Eksperiment Slovenia

Na zgoščenki je moč prisluhniti glasbeno-zvočnim dosežkom glasbenikov oziroma zasedb: Tomaž Grom & Tao G. Vrhovec Sambolec & Michel Doneda & Jonas Kocher, Marko Karlovčec, Bojana Šaljić Podešva, Čučnik & Pepelnik & Grom, JakaundKiki, Tomaž Grom, iT/Irena Tomažin, Marko Batista, Vanilla Riot, Miha Ciglar, Tao G. Vrhovec Sambolec, N’toko & Seijiro Murayama and Samo Kutin & Marko Jenič.

Spremna knjižica h kompilacijski zgoščenki Eksperiment Slovenia

Cena: 8,00 € oz. 5,00 € za člane SIGIC 
(poštnina ni vključena v ceno)

​Naročite si svoj izvod na: info@sigic.si