14.02.2020

Glasbeni posel 3.0 – Vabilo v projektno skupino

Tretja edicija seriala Glasbeni posel, ki ga pripravlja SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri MAO Ljubljana, vas vabi k prijavi na eno izmed projektnih skupin, ki bosta aktivni skozi vso leto. Število udeležencev je omejeno, prijave so odprte do 29. februarja 2020.

SIGIC

Glasbeni posel 3.0

Kje in kdaj?

Serial predavanj in delavnic Glasbeni posel 3.0 bo potekal v Ljubljani in Mariboru, njegovo središče pa predstavlja vzpostavitev dveh projektnih skupin, ki bosta aktivni skozi vso leto. Srečanja projektne skupine v Mariboru bodo potekala enkrat mesečno, v Ljubljani pa dvakrat mesečno. Srečanja v Mariboru bodo potekala v Projektni pisarni Centra za kreativnost (Partizanska 11, Maribor), predvidoma vsak drugi ponedeljek v mesecu, v Ljubljani pa na sedežu SIGIC-a (Trg francoske revolucije 6), predvidoma vsako prvo in tretjo sredo v mesecu. Srečanja bodo potekala predvidoma od 17. do 20. ure. Projektni skupini bosta pričeli delovati v mesecu marcu.   

Kaj?

Namen projektnih skupin je, da udeleženci ob pomoči mentorja ter drugih zunanjih strokovnjakov, razvijajo svoje konkretne projekte in jih znotraj projektne skupine tudi predstavljajo. Poudarek srečanj bo na razvijanju projektnih strategij, vključevanju strateškega designa in drugih tehnik za inovativne rešitve, mreženju in povezovanju ter ključnih znanjih, potrebnih za učinkovitejše delovanje znotraj področja glasbene industrije. Udeleženci bodo med posameznimi srečanji opravljali domače naloge, povezane z razvojem svojih projektov, imeli pa bodo možnost tudi komunikacije z zunanjimi sodelavci SIGIC-a, ki so v preteklih edicijah Glasbenega posla že gostovali kot predavatelji za posamezna področja glasbenega posla.

Za koga?

Posamezna projektna skupina bo sestavljena iz največ 12 posameznikov, ki bodo izbrani na osnovi izpolnjenega prijavnega obrazca, v katerem bodo predstavili svoj projekt, ki ga želijo razvijati znotraj projektne skupine. Starostnih omejitev ni, od udeležencev pa je pričakovano, da redno obiskujejo skupinska srečanja ter v vmesnem času razvijajo svoje projekte v skladu z dogovorom z mentorjem.

Kako?

Do vključno 29. februarja je potrebno v celoti izpolniti prijavni obrazec, v katerem boste predstavili sebe in svoje dosedanje delovanje na področju glasbe in projekt, ki ga želite v okviru projektne skupine razvijati. Odgovore o izboru boste prejeli v ponedeljek, 3. marca.

POVEZAVA DO SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA
Več informacij: info@sigic.si

Udeležba v projektnih skupinah je brezplačna

Selekcija

V primeru prevelikega števila objav bo izvedena selekcija, z namenom, da se izberejo tudi udeleženci, ki izkazujejo najbolj ambiciozne, a hkrati realno izvedljive, projekte s področja glasbe. Projekti se lahko navezujejo na posamezna področja glasbenega posla (produkcija, distribucija, založništvo, piar, organizacija koncertov in festivalov ipd…), zaželeno je, da so zasnovani komplementarno in vključujejo različna področja.

Mentor

Mentor obeh projektnih skupin bo Peter Baroš, generalni sekretar SIGIC. Peter je že petindvajset let vpet v življenje glasbenika, ki je v vmesnem času služboval kot svetovalec Ministrstva za kulturo za področje glasbenih umetnosti. Je nekdanji predsednik in sedanji član odbora svetovne zveze glasbenoinformacijskih centrov IAMIC in soustanovitelj nove evropske glasbene mreže HEMI – Hub for exhange of music inovation in Central and South-eastern Europe. Zadnjih pet let je zaposlen na SIGIC-u, kjer je skupaj s sodelavci razvil znamko Music Slovenia kot pilotski projekt pisarne za izvoz slovenske glasbe v mednarodnem prostoru, spletno platformo o slovenskih glasbenih spomenikih Momus.si ter nadgradil projekt Praznik glasbe, kateremu se vsako leto pridružujejo nova slovenska mesta. Redno sodeluje z mednarodnimi sorodnimi organizacijami in kot panelist obiskuje mednarodne glasbene festivale in konference.

Usposabljanje  Glasbeni posel 3.0 poteka v koprodukciji s Centrom za kreativnost, pri  Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Projekt se izvaja v sklopu aktivnosti Platforme Center za kreativnost in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.