02.11.2020

Webinar glasbene kritike

SIGIC in spletna glasbena revija Odzven v sodelovanju s Centrom za kreativnost (MAO Slovenija) organizirata jesensko-zimsko serijo glasbeno-kritiških delavnic, predavanj in pogovorov s področja glasbenega novinarstva in kritike. Odpreti želimo prostor za bodoče razvijanje in nove pristope v polju glasbenega novinarstva pri nas, tudi v povezovanju s tujino.

SIGIC

Webinar

Čeprav se je prostor za profesionalno ukvarjanje z glasbeno kritiko in novinarstvom skrčil in se delno preselil v domeno ljubiteljskega pisanja, pa slednji tudi z uporabo novih tehnologij, socialnih omrežij in novih tehničnih sredstvih bistveno vpliva na glasbeno krajino danes. Tu so forme podcasta, Youtube videa, krajših zapisov na socialnih omrežjih in platformah, tu so video intervjuji, kurirane playliste, internetni radio ter večmedijski blogi.Celo sfera sodobnega fenomena, kot je influencerstvo. 

Vse to ponuja prostor za objavljanje, tvorijo se nova občinstva, bralstva in poslušalstva ter občestva izven ustaljenih medijskih formatov, njihov doseg pa je lahko tudi mednaroden, ne le omejen zgolj na lastno regijo.. Kjer nekateri vidijo krčenje polja in izgubo kakovosti, lahko drugi vidijo nove potenciale in kreativne pristope, nove govorice, ki so mulitmedijske in audiovizualne. S pričujočimi delavnicami, predavanji in pogovori, ki se pričenjajo 18. novembra 2020, skušamo prispevati k dvigu kakovosti pisanja o glasbi pri nas, predstaviti orodja in modele, ponuditi znanje in poglede strokovnjakov iz domače srenje, Evrope in ZDA.

Webinar bo razdeljen na dve enoti in sicer na javne spletne dogodke ter delavnico za projektno skupino. Za javne spletne dogodke se bo potrebno prijaviti, nato pa boste na svoj mail prejeli povezavo do Zoom klepetalnice, kjer bomo gostili dogodke. K prijavi za projektno skupino pa so vabljena predvsem mlada in bodoča kritiška peresa, ki želijo nadgraditi svoje znanje in veščine. Skozi pogovore, mentoriranja in domače naloge bodo imeli možnost razvijati in nadgrajevati svoja znanja. Število mest v projektni skupini je omejeno, selekcija bo potekala na osnovi predstavitve dosedanjih izkušenj oz. teže motivacijskih pisem. Prijavljeni v projektno skupino se ne potrebujejo posebej prijavljati za javne dogodke. Rok za prijavo v projektno skupino: 29. november 2020

PRIJAVA ZA JAVNE DOGODKE (ves čas trajanja javnih dogodkov)

PRIJAVA V PROJEKTNO SKUPINO (do 29. novembra 2020)

Delavnice, predavanja in pogovore bodo izvajali domači  strokovnjaki s področja glasbenega novinarstva, kritike, glasbene produkcije, organiziranja koncertov in založništva ter gostujoči tuji profesionalci in platforme. Z njimi bomo skušali pokriti široko polje glasbenega novinarstva in kritike ter obenem skušali razmišljati o številnih mehanizmih glasbene industrije, od medijev, novih tehnologij, do glasbenega tržišča in sprememb v njem, ter se lotili tudi lokalnih problematik, s katerimi se danes srečuje glasba pri nas in v tujini.

Delavnico pisanja kritik in novinrskega dela bodo vodili priznana domača muzikologa in glasbena kritika dr. Gregor Pompe in dr. Primož Trdanpriznani glasbeni kritik in publicist Igor Bašin in urednik spletne glasbene revije Odzven Luka T. Zagoričnik.  V delavnici bomo komplementarno združili dva pola med seboj, ki sta v medijih večkrat ločena, polja klasične in popularne glasbe. Na ta način bomo pridobivali in združevali izkušnje iz obeh polj hkrati. Za udeležence projektne skupine smo pripravili tudi nekaj ciljnih predavanj in pogovorov. Primož Trdan bo teoretsko in praktično predstavil specifike glasbenega novinarstva in kritike v radijskem mediju, Luka T. Zagoričnik pa bo ob gostih (Borja Močnik, Andraž Kajzer, Katarina Juvančič,Gregor Bauman, Peter Margasak in Chris Eckman) v predavanjih povezoval pomen glasbenega novinarstva v odnosu z različnimi mehanizmi glasbene industrije, založništva, pomena kratkih medijskih kritik, pomena glasbenega novinarstva v sodobni festivalski sferi showcase festivalov, sporočilnosti (besedil), umetnosti intrvjuja, navigiranj znotraj prekarnih smernic poklica (mediji, založništvo, promotorstvo,…). 

Ob dogodkih za projektno skupino, bodo potekali tudi spletni dogodki za širšo javnost. Spoznali bomo francosko plaformo Groover, spletno promocijsko orodje, ki spaja glasbenike s t.i. glasbenimi influencerji. Ne gre za Instagram zvezde, temveč mednarodno inftrastrukturo raznolikih medijev, od webzinov, spletnih in klasičnih radiev, glasbenih časopisov... Kot influencer preko Grooverja ohranjate svojo uredniško neodvisnost in delujete v skladu s svojimi smernicami in načeli, za svoje delo pa ste tudi plačani.

V okviru javnih spletnih predavanj, bo o vlogi kritika, mestu kritike v medijih danes, o zgodovinskem spreminjanju vloge glasbene kritike in o njenih različnih žanrih predaval Gregor PompeIgor Bašin bo predstavil pomembnost angažiranosti v glasbenem novinarstvu, ki presega zgolj novinarsko delo in glasbenega novinarja pelje v številne druge vloge v glasbeni industriji. Obenem bo kot glasbeni novinar, ki ima izkušnje s številnimi mediji predaval in podajal izkušnje iz radia, televizije, tiskanih in spletnih medijev ter različnih žanrov v njih. 

Širšo javnost vabimo tudi k spletnim pogovorom. Gregor Pompe se bo pogovarjal s Frankom J. Oterijem, ustanoviteljem in urednikom glasbenega webzina NewMusicBox iz New Yorka, ki se ukvarja predvsem s sodobno resno glasbo. Beseda bo tekla predvsem na ravni primerjave podobnosti in razlik med ameriško in evropsko glasbeno publicistiko. Igor Bašin se bo pogovarjal z Zoranom Stajčićem, ustanoviteljem in urednikom hrvaškega webzina Ravno do dna. Spoznali bomo razvojno pot tega pomembnega webzina popularne glasbe in njegove uredniške smernice. Luka Zagoričnik se bo pogovarjal z dvema Američanoma. Prvi je Peter Margasak dolgoletni ameriški glasbeni novinar in kritik, ki piše o jazzu, sodobni klasični glasbi in rocku. Drugi pa Chris Eckman iz Glitterbeat Records, s katerim bo beseda tekla predvsem o pogledih na glasbeno publicistiko s strani glasbene založbe in glasbenika. 

Opozorilo za prijavitelje v projektno skupino: Od udeležencev delavnice se zahteva aktivna udeležba s pisanjem kritik, ki jih bodo ustvarjali pod vodstvom mentorja ter udeležba na predavanjih, priporočljiva je tudi udeležba na pogovorih s tujimi in domačimi profesionalci iz različnih polj glasbene industrije, saj se bodo le te tematsko navezovale na samo delo pri delavnicah. Ob tem bodo udeleženci spoznali različne tipe pisanja kritik in novinarskih prispevkov, različne forme in zakonitosti le- teh, različne načine podajajnja in distribuiranja teh vsebin, zakonitosti pisanja kritik za različne medije in temeljni vpogled v raznolike mehanizme v glasbeni industriji. Obenem bodo spoznali nove pristope, krativno uporabo socialanih omrežij ter tehničnih orodij, tudi za promocijo lasntega pisanja in umeščanja tega v nove digitalne medije. Delavnica je namenjena glasbenim novinarjem, novinarjem , glasbenim profesionalcem in tistim, ki bi to radi postali ter vsem tistim, ki jih ta področja zanimajo. Namenjena je tako tistim, ki že delujejo v tem polju, kot novincem, študentom novinarstva kot glasbenim zanesenjakom in glasbenikom samim. Rok za prijavo v projektno skupino: 29. november 2020. 


URNIK WEBINARJA: 

Sreda, 18. november (18:00): 


Dorian Perron: Predstavitev platforme Groover (FR)
Groover je novo spletno orodje za ciljno promocijo glasbe. Glasbenikom omogoča, da s svojimi glasbenimi izdelki naslovijo t.i glasbene influencerje. To niso influencerji z Instagrama pač pa mednarodna medijska infrastruktura, sestavljena iz radiev, spletnih medijev, glasbenih založb in drugih naslovov, ki jih želijo glasbeniki doseči s svojo glasbo za objavo recenzij. Groover ni zanimiv le za glasbenike, pač pa tudi za glasbene publiciste, blogerjev, vlogerje... Omogoča vam, da skozi svojo medijsko platformo kreirate recenzije, playliste, intervjuje... in ste za to tudi plačani! Platformo Groover bo predstavil njen soustanovitelj Dorian Perron (v angleščini). 


Petek, 20. november (17:00) 

Igor Bašin: Bori se za svojo glasbo
Koliko je bil zgornji nasvet Tita skladatelju Bojanu Adamiču, naj se bori za svojo (jazz) glasbo, relevanten za Buldožer v drugi polovici 1970 let ter nato za punk, novi val, rock in opposition” v začetku 1980 let ter nasploh za predhodnje in naslednje glasbene pojave in (pod)žanre? Govorilo se bo o posameznikih/cah, ki skozi medije širijo in posredujejo “svojo” muziko ter ne glede na kritiški pristop k vrednotenju in predstavljanju glasbe segajo iz sfere kulturne/ga posrednika/ce v polje glasbenega aktivizma in so pomemben gradnik vsake scene.


Torek, 24. november (17:00)

Pogovor s Frankom J. Oterijem (NewMusicBox, ZDA)

Frank J. Oteri je ameriški etnomuzikolog in skladatelj, ki je zaposlen v newyorški organizaciji New Music USA, ki se ukvarja z razvojem in promocijo ameriške sodobne resne glasbe. Frank je ustanovitelj webzina NewMusicBox, ki deluje pod okriljem New Music USA. V webzinu s številnimi sodelavci objavlja recenzije, intervjuje in druge publicistične zapise s področja sodobne resne glasbe v ZDA. Z njim se bo pogovarjal Gregor Pompe, v središču pozornosti bodo primerjave med ameriškimi in evropskimi stili glasbene publicistike (v angleščini). 


Sreda, 2. december (17:00)

Gregor Pompe: Glasbena kritika kot del obče publicisitke
Predavanje bo skušalo glasbeno publicistiko umestiti v širši ris obče publicistike. Pogovor bo tekel o različnih funkcijskih ravneh jezika, ki predstavljajo osnovo za različne vrste novinarstva, ki se še naprej delijo v interpretativne in informativne zvrsti. Poučili se bomo o tem, kako poteka sporočanjski proces in o vseh notranjih in zunanjih vplivih na publicistično delo. Nadalje o vsebini novinarskega prispevka, njegovi strukturi in vsebini. V drugem delu predavanja se bomo osredotočili na glasbeno kritiko: na znanja, ki naj bi jih posedoval glasbeni kritik, družbenih funkcijah kritike, kako zapišemo kritiko, kaj je njena vsebina, kako se na pisanje pripravimo. Celotni prikaz bomo skušali povezati s t.i. »recepcijskimi okvirji« in komunikacijsko teorijo.


Sreda, 9. december (17:00)

Igor Bašin: Kritika skozi medije
Skozi lastne izkušnje in nabrane poduke iz dela za klube, fanzine, radio, časnike in revije, televizijo in splet bo Igor Bašin razgrnil podobnosti in razlike v kritiških pristopih in podajanjih ocen tako koncertov kot plošč. V čem se razlikujeta prebrana, slišana in gledana recenzija; koga naslavlja kritika in kakšen je njen pomen; kakšne formate še poznamo ob kritiki; kako se spreminja kritika skozi medije in njihov razvoj… je več kot dovolj iztočnic.


Ponedeljek, 14. december (17:00)

Pogovor s Chrisom Eckmanom (Glitterbeat Records)

Chris Eckman je ameriški glasbenik, skladatelj, producent, pedagog in lastnik založbe, dejaven že štiri desetletja na mednarodni sceni. Z njim se bomo pogovarjali o vlogi glasbenega novinarstva v glasbeni industriji, pomembnosti glasbene kritike za ustvarjalce in za založbe, kritike, razpete med refleksijo in promocijo ter o razlikah v pristopih in moči glasbene kritike pri nas in v tujini. Pogovarja se Luka T. Zagoričnik (v angleščini).


Sreda, 16. december (17:00)

Pogovor s Zoranom Stajčićem (Ravno do dna, HR)

Hrvaški spletni magazin za pop kulturo Ravno do dna je postal eden vidnejših portalov v regiji nekdanje Jugoslavije. Odlikuje ga posvečen in strastni pristop h glasbi in tudi filmu, stripu, književnosti in drugim popkulturnim fenomenom. V pogovoru z glavnim urednikom Zoranom Stajčićem se bomo seznanili s prehojeno potjo od ideje do rezultata in tudi uredniškimi smernicami. Zagotovo več kot pravšnji pogovor za našo delavnico. Pogovarja se Igor Bašin (v srbohrvaščini). 


Naknadno vas bomo obvestili tudi o terminih naslednjih dveh pogovorov: 

Pogovor s Petrom Margasakom (Downbeat, Bandcamp Daily, The Wire, Quietus…
, ZDA)
Peter Margasak
 je dolgoletni ameriški glasbeni novinar in kritik. Piše o jazzu, sodobni klasični glasbi in rocku. Kot freelancer redno piše tudi za znano jazzovsko revijo Downbeat, Chamber Music in Bandcamp Daily, ima svoj blog, njegovo pisanje pa se pojavlja tudi v znamenitih tiskovinah, kot so Rolling Stone, New York Times, The Wire, The Quietus,  Pitchfork, Chicago Tribune, NPR-jev All things Considered. Je svobodni novinar, ki deluje tako v ZDA kot v Evropi, zato je idealen sogovornik na temo prekarnosti poklica, specifik ustvarjanja za različne medije, pisanja v različnih žanrih, o razlikah glasbenega novinarstva v ZDA in Stari celini, o potrebi vodenja blogov in navigiranj med različnimi mediji na glasbenem trgu. Pogovarja se Luka T. Zagoričnik (v angleščini)BIOGRAFIJE

IGOR BAŠIN

Igor Bašin – BIGor je glasbeni kritik in publicist, odgovorni urednik spletne revije za glasbe, muzike in godbe Nova Muska, urednik za glasbo pri reviji Dialogi ter dolgoletni sodelavec Odzvena. Je avtor knjige o festivalu Novi rock, ki se je odvijal med 1981 in 2000 v ljubljanskih Križankah, ter soavtor in scenarist dokumentarne serije LP filmov Glasba je časovna umetnost, ki je zaobjela zgodbe o prvencih Pankrtov, Buldožer in Laibach.  V njegovem primeru se vse vrti okoli glasbe. Šel je skozi različne pojavne oblike glasbenega vesolja. Pisal je za fanzine in časopise doma in po svetu, organiziral je koncerte in izdajal plošče pod znamko Garbage Productions. Bil je glasbeni urednik Radia Študent (1993 – 1995), član skupine Štirje pravi dedci, urednik glasbene oddaje Sobotna noč na TV Slovenija (med 2000 in 2005) in sovoditelj glasbene oddaje Drugi val na Valu 202 (med 2002 in 2018).

PRIMOŽ TRDAN
Primož Trdan
 (r. 1986) je muzikolog, glasbeni urednik in publicist. Leta 2012 je diplomiral z nalogo Preobrazba zvrsti v Koncertu za violino in orkester Janeza Matičiča in za delo prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete, leta 2019 pa je zaključil doktorski študij z disertacijo Slovenska elektroakustična glasba in zvočna umetnost. Objavljal je v Muzikološkem zborniku in Časopisu za kritiko znanosti, med letoma 2009 in 2013 je pisal glasbene kritike za Dnevnik, bil je urednik pri spletni reviji za glasbo Odzven, od leta 2013 pa je glasbeni urednik voditelj v uredništvu za resno glasbo Programa Ars, kjer pokriva širok razpon vsebin od tesnega sodelovanja s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija kot urednik neposrednih prenosov cikla Kromatika in avtor napovednega podkasta Dan pred koncertom, do specializiranih oddaj o sodobni glasbi (Arsov art atelje, Glasni novi svet). Redno prispeva strokovne komentarje za koncertne liste, festivalske knjižice (Cankarjev dom, Narodni dom Maribor, festival Slowind) in diskografske izdaje (Založba ZKP RTV, DSS, Zavod Sploh, NEOS). Leta 2019 je programsko oblikoval cikel koncertov Zvokotok Zavoda Sploh. Je član strokovne komisije za področje glasbene umetnosti – resna glasba, opera in balet Ministrstva za kulturo.

GREGOR POMPE
Prof. dr. Gregor Pompe
 je študiral primerjalno književnost, nemški jezik in muzikologijo. Trenutno je redni profesor na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete, kjer poučuje tudi glasbeno publicistiko. Njegova interesna zanimanja pa vključujejo glasbo 20. in 21. stoletja, zgodovino opere in vprašanja semantike glasbe. Dve desetletji je dejaven kot glasbeni kritik pri časniku Dnevnik, kot publicist pa je sodeloval z večino slovenskih medijev. Je avtor več znanstveni monografij.

LUKA T. ZAGORIČNIK
Luka T. Zagoričnik
 dolga leta deluje na glasbene področju kot glasbeni novinar, kritik, urednik, občasni kurator koncertov in zvočnih dogodkov, predavatelj in založnik. Več let je bil glasbeni urednik in avtor prispevkov na Radiu Študent, kjer še vedno pripravlja tedensko oddajo ‘Godbeni Imperializem’. Pisal je za Musko, Mladino, Delo in številne druge medije. Bil je voditelj oddaje ‘Sobotna noč’ in glasbeni novinar in komentator pri oddaji ‘Aritmija’ na RTV Slovenija. S Primožem Trdanom je bil soavtor oddaje ‘Glasni novi svet’ na Programu ARS. Je urednik spletne glasbene revije Odzven in urednik spletnega časopisa za eksperimentalno in improvizirano glasbo Centralala.

FRANK J. OTERI
Frank J. Oteri 
je skladatelj in etnomuzikolog, zaposlen v ameriškem centru za sodobno glasbo New Music USA iz New Yorka. Je ustanovitelj in urednik webzina NewMusicBox, ki deluje pod okriljem New Music USA.

ZORAN STAJČIĆ
Zoran Stajčić
 je glavni urednik in soustanovitelj hrvaškega spletnega portala za pop kulturo Ravno do dna, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot eden izmed najrelevantnejših glasbenih portalov na področju nekdanje Jugoslavije. Stajčić sodi med izstopajoče hrvaške kritike in publiciste, specializirane za popularno glasbo in kulturo. Objavljal je v časopisu Jutarnji list, magazinih Metro, Play, IQ in Klik ter na T-Portalu in Dnevnik.hr ter za hrvaški Rolling Stone, kjer je bil tudi izvršni urednik spletne izdaje. Bil je redaktor in novinar glasbene TV oddaje „Ružiona“ na hrvaški nacionalni televiziji, zadnja leta vodi oddajo „Ravno do sna“ na zagrebškem Radiu Student, ki pokriva dogajanje na regionalni neodvisni glasbeni scene. Še preden je stopil na pota glasbene publicistike je bil Stajčić član hrvaške rock zasedbe Subway Dogs, ki je bila aktivna med leti 1992 in 2004 ter je v tem času objavila tri albume. Uveljavil se je tudi kot fotograf, se preizkušal v vlogah snemalca in režiserja dokumentarca in glasbenih videospotov ter koncertnega promotorja in prevajalca.

PETER MARGASAK
Peter Margasak
 je dolgoletni ameriški glasbeni novinar in kritik, več kot dve desetletji član uredniška v časopisu Chicago Reader. Piše o jazzu, sodobni klasični glasbi in rocku. Kot freelancer redno piše tudi za znano jazzovsko revijo Downbeat, Chamber Music in Bandcamp Daily (na njem pripravlja tudi mesečne preglede najbolj zanimivih izdaj iz polja sodobne klasične glasbe). Njegovo pisanje se pojavlja tudi v znamenitih tiskovinah, kot so Rolling Stone, New York Times, The Wire, The Quietus,  Pitchfork, Chicago Tribune, NPR-jev All things Considered. je programski vodja festivala sodobne glasbe Frequency v Chicagu. danes živi v Berlinu in se vse bolj uevljavlja tudi v evropskem glasbeno-novinarskem prostoru. 

CHRIS ECKMAN
Chris Eckman
 je ameriški glasbenik, skladatelj, producent, pedagog in lastnik založbe, ki se je v glasbenem poslu znašel sredi 80. let kot ustvarjalec na seattelski glasbeni sceni. Njegov bend The Walkabouts je bil eden izmed prvih, ki so podpisali za legendarno grunge založbo Sub Pop, kasneje pa so nekaj albumov izdali tudi pri Virgin Records. Kot producent je sodeloval pri več kot 30 albumih svetovnih ustvarjalcev, kot so Tamikrest, Aziza Brahim in Bassekou Kouyaté. Leta 2013 je soustanovil večkrat nagrajeno založbo Glitterbeat Records, ki se posveča »živahnim globalnim zvokom«.

Webinar glasbena kritike je del usposabljanja Glasbeni posel 3.0, ki ga SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center izvaja v okviru Platforme Center za kreativnost, ki ga podpira Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Plaftormo Center za kreativnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.