31.03.2014

Delavnice glasbene kritike 2013-2014

Delavnice glasbene kritike pod vodstvom spletne revije o glasbi ODZVEN

SIGIC

Odzven

Delavnice so potekale med novembrom 2013 in januarjem 2014. 

Ičo Vidmar: »Music & Riffs«: Fragmenti iz zgodovine jazzovske in rockovske kritike

Zgodovina glasbenega tiska, kritike in novinarstva nas uči, da sta glasbena kritika in novinarstvo priskrbela prve očrte za zgodovino glasbe. To velja tako za jazz kakor za rock, zlasti v njunem domicilu, v Združenih državah. Zato bomo z nekaj primerjalnimi zgledi iz zgodovine kritiškega pisanja in ocenjevanja glasbe pogledali, kako sta oba vplivala na govorico in oblikovala pojme pri razpravah o popularni godbi v vsakdanjem življenju. Prva sta izbirala kulturne trenutke in dogodke, ki so postali del kulturnega spomina. Širši polji jazza in rocka danes veljata za ločeni. Kje se prekrivata in kako so ju ločevali? Kakšna je bila pri tem vloga kritike, komercialnih medijev, glasbenih revij? Zgledi bodo jazzovske pisarije iz revije Down Beat, druščine ameriških rockovskih kritikov kot intelektualcev rockovske kulture v šestdesetih letih. Kaj sta zajemali rubriki »music« in »riffs« v New York Timesu v osemdesetih letih? Kaj za vraga je bil »levi populizem« na Radiu Študent?

 

Med kritiko in piarjem (vodi Igor Bašin)
Gosta: Bojan Rojko (Agencija Antonov) in Gregor Bauman (Dnevnik)

V Kinu Šiška se je v sklopu Odzvenove delavnice glasbene kritike odvil javni pogovor na temo Med kritiko in piarjem. Vrste kritikov je zastopal glasbeni publicist in koncertni nomad Gregor Bauman, piarovske kadre pa Bojan Rojko iz Agencije Antonov. Kje se srečata kritika in piar? Se prenašata? Sodelujeta? So piarovci izrinili kritike? O tem se je z gostoma pogovarjal Igor Bašin. 
Dr. Jože Vogrinc: Tihe podmene (glasbene) kritike

Predavatelja zanima, kako se glasbena kritika (kot ocenjevanje sprotnih glasbenih dogodkov -- nastopov, novih posnetkov) razlikuje od drugih diskurzov o glasbi (od teorije na eni strani do promocije na drugi) in kaj mora privzeti za veljavno, da bo razumljiva tistim, ki jo berejo ali poslušajo. Izhaja iz tistega, kar ji je skupno npr. s kritiko in ocenami literature, filma ali gledališča v medijih, kjer se pojavlja tudi glasbena kritika. Govori o specifiki glasbene kritike.


   

Dr. Matjaž Barbo: Referenčni kontekst glasbene kritike

V splošno razširjeni predstavi, da lahko glasba preko neposredne slušne zaznave nezavedno učinkuje na poslušalca, se skriva zadrega naivne, utopične drže, ki si ne želi priznati, da našo recepcijo glasbe določa množica referenčnih kontekstov, ki glasbi podeljujejo njen »pomen«. Prav »pomenskost« glasbenega jezika pa določa tudi (estetski) vrednostni sistem, v katerega vpenjamo utopijo naše na videz nereflektirane zaznave glasbe. Analitično razbiranje glasbenega ustroja ali hermenevtično interpretiranje njenega ozadja odstrinjata vzvode glasbenega učinkovanja, s tem pa kritiko opozarjata, da mora vedno znova razmišljati o referenčnem kontekstu, v katerega se vraščajo glasbena dela in njihove interpretacije.

   

Debata: Razlike in stičišča med kritikama popularne in klasične glasbe

Sogovorniki: Igor Bašin (Nova Muska, Odzven, Dnevnik, Val 202), Primož Trdan (Ars, Dnevnik, Odzven), Miha Zadnikar (Radio Študent, Nova Muska, Defonija) in drugi obiskovalci debatnega krožka. Voditeljica: Barbara Švrljuga (SIGIC, Odzven)

Kljub temu da so kritike tako imenovane klasične in popularne glasbe danes vedno bolj enakovredno zastopane v medijih, se še zmeraj zdi, da gre za precej različna svetova, in sicer tako v slogovnem pristopu kot tudi v vsebinskih težiščih. Zakaj takšne razlike in ali se lahko eni od drugih tudi učimo? Svoje poglede bodo razgrinjali izkušeni glasbeni kritiki z obeh bregov in redki posamezniki, ki med njima gradijo mostove. K aktivni udeležbi na razpravi so vabljeni tudi preostali udeleženci.

 

Pogovor: Med malikovanjem in kritiko (vodi Luka Zagoričnik)
Gosta: Miroslav Akrapović (RTV Slovenija, Studio City, Polet, Stop) in Izak Košir (Žurnal)

V pogovoru akterji skušajo priti do odgovora, kdaj glasbeno novinarstvo in kritika zdrsneta v malikovanje, zanimalo jih, kje je tanka meja med fenovstvom in kritiko ter kako se glasbeno novinarstvo in kritika odzivata na mitologije v sodobni glasbi.


   

Debata: Kaj nam bo kritika, ko imamo toliko medijev?
Sogovorniki: Uroš Bonšek (Kino Šiška), Gregor Butala (Dnevnik), Andrej Karoli (Val 202), Luka Zagoričnik (Odzven, Radio Študent). Voditelj: Andraž Kajzer

V Kinu Šiška se je v sklopu Odzvenove delavnice glasbene kritike odvil javni pogovor na temo medijev in kritike. Udeleženci so ugotavljali, ali so mediji še kritični, ima kritika še veljavo ali pa je potopljena v poplavi brezglavih informacij, copy-paste promocijskih tekstov in vizualnih sporočil. Ali sploh še ocenjujemo in izmenjujemo mnenja ali jih, nasprotno, zgolj posredujemo?