08.04.2021

Namenitev dela dohodnine v višini 1%

Najpozneje do 15. maja 2021 bo Vlada RS določila dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020.

SIGIC

Dohodnina

Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je bil sprejet konec decembra 2020, se je povišal odstotek  dela dohodnine za donacije, ki ga lahko davčni zavezanci namenijo nevladnim organizacijam v javnem interesu, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom ali registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim. 

Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so jih davčni zavezanci v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije že predložili, se bodo podvojili. Lahko pa davčni zavezanci do 31. 5. 2021 podajo novo ali spremenjeno zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Nova ali spremenjena zahteva bo veljala že za leto 2020. Obrazec za namenitev dela dohodnine je dostopen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Še enkrat vas vabimo, da svoj del dohodnine namenite tistim organizacijam, ki so jih ukrepi v zadnjem letu najbolj prizadeli (organizacija koncertov i.p.d....).

Nov seznam upravičencev bo objavljen najkasneje 15. maja.