04.04.2016

Mednarodno tekmovanje v kompoziciji »… a Camillo Togni«

Rok prijave: 20. junij 2016.

SIGIC

International Composition Competition \"... a Camillo Togni\"

Tekmovanje je namenjeno skladateljem vseh nacionalnosti, brez starostnih omejitev. Prijavljene skladbe morajo biti napisane skladno s pravili tekmovanja, ki jih najdete tukaj