27.03.2019

IPF poziva k prijavi del

Zavod IPF opozarja vse izvajalce in proizvajalce fonogramov ter drugi imetniki pravic, da se bliža se rok za prijavo fonogramov, in sicer 31. marec 2019.

SIGIC

IPF poziva k prijavi del

Vsi tisti, ki ste v lanskem letu radijem poslali novo skladbo, niste pa je še utegnili prijaviti na Zavodu IPF, storite čim to prej, najkasneje do 31. marca, da vam bodo po izvedeni delitvi lahko izplačali pripadajoče nadomestilo. Ob tem na IPF opominjajo, da bo ob redni delitvi za leto 2018 izvedena tudi končna delitev za leto 2013. Predvsem dolgoletni ustvarjalcem se zato splača preveriti svoj celoten repertoar, da bodo prijavljene in tako zajete v obračun res vse skladbe.

Več na spletnih straneh Zavoda IPF.