08.08.2022

Namenski sklad 2022

IPF, k.o. obvešča vse izvajalce, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah oziroma v hudi finančni stiski, da lahko na IPF, k.o. oddajo vlogo oz. zaprosijo za izplačilo enkratne izredne socialne pomoči.

Press info

IPF

Višino in izplačilo sredstev na predlog delovnega telesa, imenovanega skladno s Statutom IPF, k.o., odobri poslovodstvo. Sredstva se izplačuje do porabe za ta namen oblikovanega sklada.

Za sredstva lahko vlagatelj zaprosi enkrat v koledarskem letu. Vlogo oz. prošnjo za izplačilo sredstev je potrebno oddati najpozneje do 15. septembra 2022, vse podrobnosti pa boste našli TUKAJ.